Multiservicii

Anul 2009 

 • Lansarea proiectului "Eficienţa energetică" cu scopul promovării culturii eficienţei energetice;
 • Imprimarea pe versoul facturilor de energie electrică a sfaturilor utile, a metodelor de economisire a energiei electrice şi a consumului raţional şi responsabil al acesteia;
 • Distribuire pentru clienţi, în oficiile comerciale, a foilor volante, a broşurilor şi ghidurilor de eficienţă energetică.

Anul 2010

 • Lansarea proiectului pe site-ul oficial al companiei – www.gasnaturalfenosa.md cu prezentarea detaliată a acestuia;
 • Implementarea “Calculatorului de eficienţă energetică”, unde orice vizitator al site-ului are posibilitatea să de a simula cantitatea de energie pe care o poate economisi în cazul utilizării becurilor şi tehnicii electrice cu consum eficient;
 • Campanie internă de promovare a proiectului pentru angajaţii întreprinderii;
 • Concursul de desen “Eficienţa energetică în familia mea” desfăşurat în cadrul companiei.
 • Promovarea proiectului “Eficienţa energetică” ca urmare a unui acord de colaborare dinte Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. şi Universitatea Tehnică a Moldovei.

Anul 2011

 • Organizarea prezentărilor, seminarelor, dezbaterilor publice, conferinţelor de presă la tema eficienţei energetice;
 • Elaborarea unui mini-ghid pentru copii “Tu poţi schimba ceva în lume. Consumă eficient energia şi vei oferi o şansă planetei”;
 • Organizarea prezentărilor şi seminarelor pentru elevi la tema “Eficienţa energetică”, în liceele şi şcolile din tară;
 • Desfăşurarea concursului “Energia şi mediul ambiant”, în colaborare cu CRCT GUTTA-CLUB în domeniul eficienţei energetice şi protecţiei mediului ambiant;
 • Participarea în cadrul seminarului “Energia regenerabilă şi viitorul planetei” şi dezbaterile publice cu tema “Moldova rămâne în urma ţărilor europene şi celor învecinate la parametrii eficienţei şi economisirii energetice – ce putem face pentru îmbunătăţirea situaţiei şi care este rolul societăţii civile în acest proces?";
 • Elaborarea în colaborare cu studenţii de la Universitatea Tehnică a Moldovei a unor proiecte de eficientizare a instalaţiilor de iluminat interior (în câteva şcoli din ţară) şi iluminat exterior (pentru întreprinderea Î.M. Lumteh);
 • Realizarea calculului tehnico-economic de optimizare a consumului de energie electrică pentru întreprinderea S.A. “Apă-Canal Chişinău”;
 • Efectuarea studiului de fezabilitate la S.A. “Carmez” privind aplicarea metodelor de eficienţă energetică în procesul de producţie:
 • Campaniei “De ce sunt necesare investiţiile în eficienţa energetică?” – distribuire de broşuri pentru clienţii Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A., cu cel mai mare consum de energie electrică.

Anul 2012
 
Pentru anul 2012 au fost planificate activităţi privind implementarea unor servicii şi tehnici de eficienţă energetică, care să fie orientate spre stimularea consumatorilor la un consum eficient şi responsabil de energie.
 

 • Produse de gestionare energetică – sunt necesare pentru clienţii cu consum mare de energie electrică deoarece, gestionarea neadecvată a resurselor energetice duce la un consum ineficient şi prin urmare, la uzarea instalaţiilor electrice.
 • Audit energetic – analiza detaliată a consumului total de energie electrică pe o perioadă determinată pentru o clădire, un grup de clădiri sau a unei instalaţii industriale şi implementarea unor strategii rentabile de economisire a energiei şi protecţiei mediului ambiant.

De la lansarea proiectului, compania Gas Natural Fenosa a colaborat activ pe parcursul acestor ani cu Centrul Republican pentru Copii şi Tineret "Gutta Club" şi cu Universitatea Tehnică a Moldovei în vederea dezvoltării şi promovării proiectului „Eficienţa energetică”. Au fost instruiţi peste 3500 de copii din 75 de şcoli din centrul şi sudul ţării.

 

Activităţi de eficienţă energeticăActivităţi de eficientă energeticăActivităţi de eficienţă energeticăActivităţi de eficienţă energeticăActivităţi de eficienţă energeticăActivităţi de eficienţă energeticăActivităţi de eficienţă energeticăActivităţi de eficienţă energeticăActivităţi de eficienţă energetică