RED UNION FENOSA

05.12.2017

Î.C.S. "RED UNION FENOSA" S.A. aduce la cunoștință opiniei publice faptul că Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), prin Hotărârea nr. 469/2017 din 30 noiembrie 2017 a aprobat modificarea a doua a Planului de investiții pentru anul 2017 în valoare de 302,213 milioane lei față de 302,658 milioane lei solicitate de către companie.

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE, nr 469/2017 din 30.11.2017

 


25.08.2017

Î.C.S. "RED UNION FENOSA" S.A. aduce la cunoștință opiniei publice faptul că Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), prin Hotărârea nr. 340/2017 din 24 august 2017 a aprobat prima modificare a Planului de investiții pentru anul 2017  în valoare de 276,805 milioane lei față de 292,686 milioane lei solicitate de către companie.

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE, nr 340/2017 din 24.08.2017

 


21.03.2017

Î.C.S. "RED UNION FENOSA" S.A. aduce la cunoștință opiniei publice faptul că Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), prin Hotărârea nr. 95/2017 din 13 martie 2017 a aprobat Planul de investiții pentru anul 2017 în valoare de 205,921 milioane lei față de 314,085 milioane lei solicitate de către companie, ceea ce reprezintă 65.56% din valoarea înaintată.


În acest context, întreprinderea își exprimă îngrijorarea cu privire la decizia aprobată de către ANRE care prevede un plan de investiții mult inferior față de cel solicitat. Planul companiei  a fost elaborat reieșind din obligațiile și funcțiile expuse în Licența Operatorului de Distribuție, prevederile art. 54-55 din Legea cu privire la energia electrică nr.107 din 27.05.2016, art.14 din Legea cu privire la energetică nr. 1525 din 19.02.1998, prevederile Regulamentului cu privire la extinderea rețelelor electrice de distribuție, aprobat prin Hotărârea Agenției nr.439 din 23.11.2011, prevederile Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, nr. 282/2016 din 11.11.2016. Trebuie menţionat faptul, că 95% din planul de investiții necesare și obligatorii aferente rețelelor electrice de distribuție derivă expres din petițiile consumatorilor, prescripțiile autorităților abilitate, măsurările efectuate în teren pe parcursul anului precedent, starea avansată de uzură a instalațiilor de distribuție, etc, acestea având justificarea tehnică şi financiară necesară.


Totodată, pentru a răspunde cerințelor prevederilor pct. 40 al Metodologiei de calculare, aprobare și ajustare a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Hotărârea Agenției nr. 497 din 20.12.2012 care prevede expres că „mijloacele obținute în urma reflectării în tarif a mărimii consumurilor aferente uzurii/amortizării activelor și a valorii determinate conform prevederilor punctului 20 din Metodologie, vor fi utilizate de RED doar în scopul efectuării de noi investiții”, a fost determinată valoarea minimă a investițiilor ce urmau a fi efectuate pe parcursul anului 2017 de Î.C.S. Red Union Fenosa S.A., în valoare de 314 milioane lei.


De menționat că reducerea de către ANRE a volumului de investiții pentru anul 2017 va avea un impact negativ asupra indicatorilor de calitate a distribuției energiei electrice stabiliți prin Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice nr. 282/2016 din  11.11.2016 (în vigoare din  23.12.2016) și va duce la neîndeplinirea pct. 40 al Metodologiei și prin urmare, această decizie atrage după sine necesitatea revizuirii indicatorilor respectivi de către autoritatea de reglementare, dată fiind corelarea directă între nivelul investițiilor planificate și cele aprobate de ANRE.

Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE, nr 95/2017 din 13.03.2017 


Lista obiectelor de extindere a retelelor electrice solicitate de RED UF pentru anul 2017