Studiul de fezabilitate a proiectelor investiționale


Perioada de rambursare a investiţiilor în eficienţa energetică variază foarte mult în funcţie de tipul proiectului, dar de obicei este între 1,5 şi 6 ani — o perioadă scurtă de timp, comparativ cu investiţiile de capital tradiţionale. La o rată de creştere a preţurilor la energie cresc şi preţurile produselor. Astfel vă salvaţi afacerea. Pentru creditele luate pentru proiectele de eficienţă energetică se oferă o dobândă mai mică la punerea în aplicare a acestora.
 
În cazul studiului unor proiecte de anvergură sunt recomandabile consultaţiile unor specialişti calificaţi pentru a reduce riscurile unor cheltuieli neprevăzute.
În urma efectuării unui studiu de fezabilitate a proiectelor se poate obţine un venit net superior celui anterior. 


Argumentul suprem pentru investiţiile în eficienţa energetică constă în capacitatea acestora de a reduce în mod esenţial cheltuielile pentru energie şi combustibil, ceea ce nu este doar un efect direct, care poate fi văzut imediat pe contul de profit al companiei, dar şi o măsură de securitate energetică pentru companie, capabilă să asigure competitivitatea pe viitor în condiţiile creşterii  constante a preţurilor la energie.
            În general, rata internă de rentabilitate a investiţiilor în eficienţa energetică este mai mare decât rata dobânzii la datoria de finanţare necesară pentru investiţii.


            Investiţiile în eficienţa energetică ar putea realiza trei obiective majore într-un mod simultan şi la costuri minime:

  • creştere economică durabilă;
  • reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
  • securitate energetică sporită.

Conform unor studii, un leu investit suplimentar în eficienţa energetică ar putea reduce cu doi lei investiţiile în capacităţile de producere. Dezvoltarea şi încurajarea de către stat prin stimulente materiale şi morale a iniţiativei în domeniul sporirii eficienţei energetice în sectorul energetic şi în ramurile economiei naţionale, conduc la atragerea investiţiilor străine şi la obţinerea unor beneficii considerabile.