Procedura de audit


 Audit energetic– procedură sistematică de obţinere a unor date despre profilul consumului energetic existent al unei clădiri sau al unui grup de clădiri, al unei activităţi şi/sau al unei instalaţii industriale, sau al unui serviciu privat ori public, de identificare şi de cuantificare a oportunităţilor rentabile pentru realizarea unor economii de energie şi de raportare a rezultatelor;


Auditor energetic– persoană fizică sau juridică autorizată să efectueze auditul energetic;
 
Realizarea auditului energetic pentru o clădire presupune parcurgerea următoarelor etape:


1.     Evaluarea performanţei energetice a clădirii în condiţii normale de utilizare, pe baza caracteristicilor reale ale clădirii şi a instalaţiilor aferente (incălzire, preparare a apei calde de consum, ventilare, climatizare, iluminare ), şi vizează în principal:

  • investigarea preliminară a clădirii şi a instalaţiilor aferente;
  • determinarea performanţelor energetice ale construcţiei şi ale instalaţiilor aferente acesteia, precum şi a consumului anual de energie pentru încălzirea spaţiilor, ventilare, climatizare, iluminare si de preparare a apei calde de consum;
  • concluziile auditorului energetic asupra evaluării;

2.     Indicatori ai eficienţei economice a soluţiilor tehnice de reabilitare/modernizare energetică a clădirilor existente. Cei mai importanţi indicatori economici ai investiţiei sunt:

  • Valoarea neta actualizată Δ VNA(m)
  • Durata de recuperare a investiţiei suplimentare NR
  • Costul unităţii de energie economisită, „e”

3.     Stabilirea soluţiilor tehnice de creştere a performanţei energetice pentru construcţie şi instalaţii, aplicabile clădirilor

  • Influenţa intervenţiilor de modernizare/reabilitare asupra consumului de energie a clădirii
  • Analiza eficienţei economice a soluţiilor tehnice de creştere a performanţei energetice

4.     Elaborarea Raportului de Audit Energetic

  • Raportul de Audit Energetic se elaborează pe baza analizei tehnice şi economice a soluţiilor de reabilitare/modernizare energetică a clădirilor;
  • Întocmirea Raportului de Audit Energetic este un element esenţial al procedurii de realizare a Auditului Energetic şi reprezintă o prezentare a modului în care a fost efectuat auditul, a principalelor caracteristici energetice ale clădirii, a măsurilor propuse de modernizare energetică a clădirii şi instalaţiilor aferente acesteia ,precum şi a concluziilor referitoare la măsurile eficiente din punct de vedere economic.