Indicatori tehnico-economiciIndicatorii tehnico-economici privind activitatea furnizorului de energie electrică la tarife reglementate Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorilor reţelelor de distribuţie
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019