Despre noi

 

Gas Natural Fenosa în Moldova, reprezentată de întreprinderea privată de distribuție a energiei electrice la tarife reglementate Î.C.S. Red Union Fenosa S.A. și Î.C.S. Gas Natural Fenosa în Moldova Furnizare Energie S.R.L., întreprindere ce prestează servicii de comercializare a energiei electrice la tarife reglementate pe teritoriul Republicii Moldova, face parte din grupul Gas Natural Fenosa – companie multinațională, lider în sectorul de gaz și electricitate.


În Republica Moldova întreprinderea a apărut la 7 februarie 2000 ca urmare a procesului de privatizare a trei întreprinderi de stat de atunci: I.C.S. RE Chişinău S.A., I.C.S. RED Centru S.A., şi I.C.S. RED Sud S.A., de către compania spaniolă UNION FENOSA INTERNATIONAL. În anul 2008, cele 3 întreprinderi au fuzionat formând Î.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A. Procesul de transformări a continuat, iar din anul 2010, întreprinderea furnizoare de energie electrică face parte din grupul internaţional Gas Natural Fenosa, rezultat în urma fuziunii la nivel internaţional a companiilor UNION FENOSA INTERNATIONAL şi GAS NATURAL, astfel constituindu-se o mare companie de profil energetic şi cu vaste activităţi pe plan mondial.

 

 Începând cu 1 ianuarie 2015, Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. separă legal activitatea de distribuţie a energiei electrice de activitatea de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate. Această prevedere legală este stipulată în particular în art. 54 alin. (5) al Legii cu privire la energia electrică nr. 124-XVIII din 23.12.2009. Ca urmare a acestui fapt, activitatea de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate este în continuare asigurată de către noua întreprindere Î.C.S.„Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L., care este succesor de drept al Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A.

 

Marca comercială Gas Natural Fenosa a fost lansată în ţara noastră pe data de 10 mai 2011.
Gas Natural Fenosa furnizează energie electrică pentru mai mult de 20 milioane de clienţi în peste 30 de ţări ale lumii, fapt care confirmă o vastă experienţă în domeniul tehnic şi comercial. Astfel, Î.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A. dispune de cele mai bune practici internaţionale în domeniul serviciilor energetice.
Activitatea Î.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A. în economia ţării este un model european de afaceri, ea fiind apreciată ca o întreprindere deschisă pentru colaborare în scopul promovării valorilor pro-europene şi internaţionale şi a unui climat de investiţii transparent şi propice prosperării pentru toţi agenţii economici.


Acţionariat

GAS NATURAL FENOSA INTERNACIONAL S.A. deține 100% din capitalul social al Î.C.S. ”Red Union Fenosa" S.A. și  al Î.C.S ”Gas Natural Fenosa Furnizare Energie”S.R.L.

 
Misiunea companiei Gas Natural Fenosa este deservirea necesităţilor energetice ale societăţii, oferind clienţilor noştri servicii şi produse de calitate, care respectă mediul înconjurător, acţionarilor - o rentabilitate crescândă şi durabilă, iar angajaţilor - posibilitatea de a-şi dezvolta competenţele profesionale.
 
Viziunea companiei constă în a fi un grup energetic şi de servicii, lider şi în continuă creştere, cu o prezenţă multinaţională, care să se evidenţieze prin furnizarea unei calităţi excelente în ceea ce priveşte deservirea clienţilor săi, o rentabilitate susţinută pentru acţionarii săi, o creştere a oportunităţilor de dezvoltare profesională şi personală pentru angajaţii săi şi o contribuţie pozitivă adusă societăţii, acţionând în concordanţă cu angajamentul faţă de populaţia lumii.
 
Valorile care ghidează modul de acţiune al companiei Gas Natural Fenosa sunt:
 • Orientare către client: Ne dedicăm eforturile în scopul cunoaşterii şi satisfacerii necesităţilor clienţilor noştri. Dorim să le furnizăm acestora un serviciu excelent şi să fim capabili să le oferim un răspuns rapid şi eficace.
 • Angajamentul faţă de rezultate: Elaborăm planuri, fixăm obiective colective şi individuale şi luăm decizii în funcţie de impactul acestora asupra atingerii obiectivelor prevăzute în cadrul Viziunii noastre, garantând respectarea angajamentelor asumate.
 • Sustenabilitate: Ne desfăşurăm activitatea având un orizont strategic care depăşeşte interesele economice imediate, contribuind la dezvoltarea economică, medio-ambientală şi socială, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung.
 • Interesul pentru personal: Promovăm un mediu de muncă respectuos faţă de angajaţi şi asigurăm formarea şi dezvoltarea profesională a acestora. Încurajăm diversitatea de opinii, perspective, culturi, vârste şi sexe în cadrul organizaţiilor noastre.
 • Responsabilitate socială: Ne asumăm responsabilitatea socială corporativă, aducând societăţii contribuţia noastră în ceea ce priveşte cunoştinţele, capacitatea de management şi creativitatea. Alocăm o parte din profiturile noastre acţiunilor sociale, menţinând un dialog permanent cu societatea pentru a-i cunoaşte necesităţile şi a dobîndi satisfacţia acesteia, sporind astfel credibilitatea şi prestigiul grupului nostru.
 • Integritate: Întregul personal al grupului trebuie să aibă o conduită bazată pe onestitate, conformitate, demnitate şi etică, contribuind la sporirea încrederii societăţii în compania noastră. Conducerea grupului acţionează cu transparenţă şi responsabilitate faţă de toate părţile interesate.

Premii, aprecieri și realizări


2018

 • Mercuriul de Aur cu nominalizarea „Marcă responsabilă social 2017” la categoria „Produse şi servicii în domeniul energeticii şi construcţiilor” în cadrul Galei Businessului Moldovenesc, ediţia 2018, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie (CCI).
 • Premiul Mare, şi anume „Zeiţa Calităţii”, precum şi titlul de „Laureat” în cadrul concursului „Premiul pentru realizări în domeniul calităţii 2017”, pentru implementarea standardelor în domeniul managementului calităţii, desfășurat la Gala Businessului Moldovenesc, organizată de către Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova (CCI) în parteneriat cu Centrul Național de Acreditare, Institutul Național de Metrologie și Agenția pentru Protecția Consumatorilor, care a avut loc la data de 31 mai 2018, la Palatul Republicii.
 • „Contribuabil cu grad înalt de credibilitate” - Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A. a fost desemnată de către Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova în calitate de „Contribuabil cu grad înalt de credibilitate”, fapt confirmat prin oferirea certificatului de credibilitate. Titlul respectiv a fost acordat Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A. „pentru aportul la promovarea civismului fiscal și conformare la onorarea obligațiilor fiscale pentru anul 2018”.
 • „Partener Fidel” al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI pentru Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A. în cadrul festivităţii „Gala bărbăţiei”, desfăşurată anual pentru recunoaşterea oficială a meritelor şi succeselor obţinute de cei mai buni angajaţi ai Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi a partenerilor lor, împreună cu care au intervenit pentru deblocarea unor situaţii critice, produse pe parcursul anului.
 • Publicarea rapoartelor anuale de activitate ale Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A. și Î.C.S. „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L.
 • Realizarea celui de-al V-lea Raport de Responsabilitate Socială Corporativă (pentru anul 2017).
 • Participarea Î.C.S. „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L. pentru al patrulea an consecutiv la expoziţia internaţională specializată „Moldenergy”, ediţia a XX-a.
 • Diplomă de apreciere a fidelității și a activității privind donarea sângelui pentru contribuția companiei și a angajaților în promovarea donării voluntare și neremunerate a sângelui.

2017

 • Mercuriul de Aur cu nominalizarea „Marcă responsabilă social” la categoria „Produse şi servicii în domeniul energeticii şi construcţiilor” în cadrul Galei Businessului Moldovenesc, ediţia 2017 organizat de Camera de Comerţ şi Industrie (CCI).
 • „Diplomant în cadrul Concursului pentru realizări în domeniul calităţii” pentru implementarea standardelor în domeniul managementului calităţii, în cadrul Galei Businessului Moldovenesc, ediţia 2017 organizat de Camera de Comerţ şi Industrie în anul 2017, în parteneriat cu Asociaţia patronală din domeniul evaluării conformităţii şi instituţii de stat şi asociaţii din domeniul infrastructurii calităţii şi a protecţiei consumatorilor.
 • Certificat de performanță pentru siguranţa rutieră oferit de Alianța de Est pentru Transport Sigur și Durabil (EASST) din Marea Britanie ce atestă bună gestionare a siguranței rutiere și reducerea vătămărilor la trafic, de asemenea, munca exemplară de promovare a acestei activităţi preventive.
 • „Partener Fidel al anului 2017”, titlu oferit de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova.
 • Pentru al VIII-lea an consecutiv Î.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A. este în topul celor mai bune 10 companii angajatoare, conform rezultatelor studiului „Cele mai bune companii pentru care merită să lucrezi - 2012“ realizat de către compania de consultanţă şi training AXA Management Consulting. În top-ul „Celor mai buni angajatori” au intrat companiile, care oferă angajaţilor săi cele mai bune condiţii de muncă, pachete şi avantaje salariale, precum şi posibilităţi de dezvoltare profesională.
 • Realizarea celui de-al V Raport de Responsabilitate Socială Corporativă, verificat de KPMG România şi obținerea certificatului Global Reporting Initiative.
 • Certificarea Sistemului de Management al Calităţii şi al Sistemului de Mediu, conform noilor cerințe ale standardelor ISO 9001:2015 şi ISO 14001:2015 şi pentru Sistemul de Sănătate şi Securitate Ocupaţională, în conformitate cu standardul OHSAS 18001:2007

2016

 • „Marca comercială a anului” nominalizarea „Inter” la categoria „Produse şi servicii în domeniul energeticii şi construcţiilor” în cadrul Galei Businessului Moldovenesc, ediţia 2016 organizat de Camera de Comerţ şi Industrie (CCI).
 • Premiul  „Laureat al Concursului pentru realizări în domeniul calităţii”, pentru implementarea standardelor în domeniul managementului calităţii în cadrul Galei Businessului Moldovenesc, ediţia 2016 organizat de Camera de Comerţ şi Industrie (CCI).
 • Certificate „Contribuabili cu grad înalt de credibilitate” desemenate companiilor Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. şi  Î.C.S. „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L. de către Serviciul Fiscal de Stat din Republica Moldova.
 • Diploma „Cel mai sigur partener” desemnată Î.C.S. “Red Union Fenosa” S.A. de către Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale.
 • Pentru al VII-lea an consecutiv Î.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A. este în topul celor mai bune 10 companii angajatoare, conform rezultatelor studiului „Cele mai bune companii pentru care merită să lucrezi - 2016“ realizat de către compania de consultanţă şi training AXA Management Consulting. În top-ul „Celor mai buni angajatori” au intrat companiile, care oferă angajaţilor săi cele mai bune condiţii de muncă, pachete şi avantaje salariale, precum şi posibilităţi de dezvoltare profesională.
 • Realizarea celui de-al IV Raport de Responsabilitate Socială Corporativă, verificat de KPMG România şi obținerea etichetei de materialitate Global Reporting Initiative.
 • Cu ocazia Zilei Profesionale a Energeticianului, marcată la 22 decembrie, Ministerul Economiei al Republicii Moldova a acordat diplome de onoare celor mai buni angajaţi ai sectorului energetic. Zece angajaţi ai Gas Natural Fenosa în Moldova au primit această distincţie.

2015

 • Mercuriul de Aur cu nominalizarea „Marcă consacrată”în cadrul concursului Camerei de Comerţ şi Industrie (CCI) „Marca Comercială a Anului”, la categoria „Produse şi servicii  în domeniul energeticii şi construcţiilor (comercializarea produselor din petrol şi gaze, distribuirea energiei electrice şi termice, servicii de construcţii, imobil)”.
 • Diplomă de confirmare a deţinerii „Premiului pentru realizări în domeniul calităţii”,în cadrul concursului organizat de Camera de Comerţ şi Industrie, în parteneriat cu Asociaţia patronală din domeniul evaluării conformităţii şi instituţii de stat şi asociaţii din domeniul infrastructurii calităţii şi a protecţiei consumatorilor.
 • Pentru al VII-lea an consecutiv Î.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A. este în topul celor mai bune 10 companii angajatoare,  conform rezultatelor studiului „Cele mai bune companii pentru care merită să lucrezi - 2014" realizat de către compania de consultanţă şi training AXA Management Consulting. În top-ul „Celor mai buni angajatori” au intrat companiile, care oferă angajaţilor săi cele mai bune condiţii de muncă, pachete şi avantaje salariale, precum şi posibilităţi de dezvoltare profesională.
 • Trofeul „RemarcAbilitatea”pentru promovarea modelelor inovative de integrare în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi, în cadrul primei ediţii a Galei Angajatorilor Remarcabili, organizat de Centrul de Asistenţă Juridică pentru Persoane cu Dizabilităţi în colaborare cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă și alte instituţii guvernamentale şi ONG-uri

2014

 • Pentru aportul semnificativ la dezvoltarea, promovarea şi implementarea politicilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, Î.C.S. Red Union Fenosa S.A. a fost premiată de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei din Republica Moldova cu Diploma de Excelenţă în Domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă.
 • În cadrul concursului „Marca Comercială a anului 2014”, Î.C.S. RED UNION FENOSA S.A. a obţinut Premiul Mare „Mercuriul de Aur”, cu nominalizarea „Marcă consacrată”, la categoria „Produse şi servicii  în domeniul energeticii şi construcţiilor (comercializarea produselor din petrol şi gaze, distribuirea energiei electrice şi termice, servicii de construcţii, imobil)”.
 • Diplomă de confirmare a deţinerii „Premiul pentru realizări în domeniul calităţii” oferită de Camera de Comerţ şi Industrie, în parteneriat cu Asociaţia patronală din domeniul evaluării conformităţii şi mai multe instituţii de stat şi asociaţii din domeniul infrastructurii calităţii şi a protecţiei consumatorilor.
 • Nominalizată pentru al șaptelea în topul celor mai bune 10 companii angajatoare, conform rezultatelor studiului „Cele mai bune companii pentru care merită să lucrezi", realizat de către compania de consultanţă şi training AXA Management Consulting.

2013

 • Elaborarea şi publicarea primului Raport de Responsabilitate Socială Corporativă, verificat de KPMG România şi certificat de Global Reporting Initiative.
 • Mercuriul de Aur „Marcă responsabilă social” în cadrul concursului Camerei de Comerţ şi Industrie (CCI) „Marca Comercială a Anului”, categoria „Servicii în domeniul energeticii. Comercializarea produselor din petrol şi gaze, distribuirea energiei electrice şi termice.”
 • Obţinerea, la nivel global, a Certificatului EFR Global, ce recunoaşte realizările multinaţionalei în sfera echilibrării vieţii personale şi profesionale a angajaţilor, facilitând astfel dezvoltarea socială şi umană a acestora. 
 • Pentru al V-lea an consecutiv Î.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A. este în topul celor mai bune 10 companii angajatoare,  conform rezultatelor studiului „Cele mai bune companii pentru care merită să lucrezi - 2012" realizat de către compania de consultanţă şi training AXA Management Consulting. În top-ul „Celor mai buni angajatori” au intrat companiile, care oferă angajaţilor săi cele mai bune condiţii de muncă, pachete şi avantaje salariale, precum şi posibilităţi de dezvoltare profesională. 
 • Implementarea Sistemului de gestiune a Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale, realizat conform cerinţelor standardului internaţional OHSAS 18001, şi certificarea acestuia de către  Asociaţia Spaniolă de Standardizare şi Certificare AENOR.  
 • Prima participare la Concursul Moldova Eco-Energetică, obţinerea diplomei pentru cea mai bună iniţiativa de comunicare în domeniul eficienţei energetice.
 • Cu ocazia Zilei Profesionale a Energeticianului, marcată la 22 decembrie, Ministerul Economiei al Republicii Moldova a acordat diplome de onoare celor mai buni angajaţi ai sectorului energetic. Zece angajaţi ai Red Union Fenosa au primit această distincţie.
 • Cinci angajaţi ai Gas Natural Fenosa în Moldova au fost decoraţi cu medalia „Energetician emerit al CSI”. Medalia este acordată de Consiliul Electroenergetic al CSI pentru dezvoltarea electroenergeticii în ţările membre ale CSI şi este un simbol al recunoaşterii şi aprecierii specialiştilor pentru muncă dedicată în asigurarea acestui sector cheie al economiei naţionale.
 • Obţinerea certificatelor AENOR pentru Sistemtul de Gestiune a Calităţii conform standarului ISO 9001, Sistemul  de gestiune a Mediului Ambiant  ISO 14001 şi gestiunea Securităţii şi Sănătăţii în muncă OHSAS 18001.
2012
 • Mercuriul de Aur în cadrul concursului "Marca comercială a anului" la categoria „Servicii în domeniul energeticii (comercializarea produselor din petrol şi gaze, distribuirea energiei electrice şi termice)”, nominalizarea „Inter”.
 • Î.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A. în topul celor mai bune 10 companii angajatoare, în rezultatul studiului "Cele mai bune companii pentru care merită să lucrezi în 2012", realizat de către compania de consultanţă şi training AXA Management Consulting.

2011

 • Mercuriul de Aur pentru cel mai eficient şi profesionist proiect de rebranding, categoria „Servicii în domeniul energeticii” în cadrul concursului "Marca comercială a anului".
 • Obţinerea certificatelor de calitate şi mediu ambiant AENOR ISO 9001 şi 14001.
 • Î.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A. în topul celor mai bune 10 companii angajatoare,  în rezultatul studiului "Cele mai bune companii pentru care merită să lucrezi - 2011", realizat de către compania de consultanţă şi training AXA Management Consulting.

2010

 • Mercuriul de Aur la categoria „Marca comercială Profi”.
 • Î.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A. în topul celor mai bune 10 companii angajatoare, în rezultatul studiului "Cele mai bune companii pentru care merită să lucrezi - 2010", realizat de către compania de consultanţă şi training AXA Management Consulting.
 • Obţinerea certificatului de conformitate a sistemului de management integrat al calităţii şi mediului ambiant în conformitate cu cerinţele standardelor internaţionale ISO 14001:2004.