Posturi vacante

OPORTUNITATE DE ANGAJARE ÎN CADRUL Î.C.S. Red Union Fenosa” S.A.

Î.C.S. “Red Union Fenosa” S.A. este un grup lider în sectorul energetic din R. Moldova care deservește circa 890 de mii de clienți, persoane fizice şi juridice, distribuie energie electrică în 19 unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv în capitala ţării, municipiul Chişinău, ceea ce constituie două treimi din teritoriul naţional.
Viziunea noastră strategică este orientată către îndeplinirea angajamentelor asumate față de angajații noștri, clienții noștri și față de toate grupurile noastre de interes.
Suntem în căutarea unor noi colegi în echipa noastră pentru a suplini poziții vacante din cadrul companiei:

1. TEHNICIAN ENERGETICIAN SOLICITĂRI DE CONECTARE, cu locul de muncă în Chișinău

 
Vei fi responsabil de: 

 • Analiza cererilor şi caracterului sarcinii la conectare (casnic, comercial sau industrial) consultând scheme RED şi informaţia despre măsurările la PT (PD, PDC) în zona locului solicitat de racordare.
 • Analiza posibilităților de conectare la RED cu tensiunea necesară, conform cererii clientului.
 • Analiza informaţiei necesare acumulate pentru pregătirea avizului de racordare conform normelor şi instrucţiunilor de lucru.
 • Definirea caracteristicilor tehnice, efectuarea, verificarea, elaborarea, emiterea şi eliberarea avizelor de racordare. 

Am aprecia în candidați următoarele calități și cunoștințe: 

 • Studii superioare finisate în domeniul energetic/Studii medii de specialitate în domeniul energetic (Centrul de excelență în energetică);
 • Responsabilitate, onestitate, corectitudine, capacitate de planificare şi control al activităţilor îndeplinite, lucru în echipă.
 • Experienta de munca in domeniul energetic;
 • Posedarea permisului de conducere şi experienţa de conducere este obligatorie;
 • Cunoştinţe în utilizarea calculatorului (Word, Excel, Outlook);
 • Locul de muncă este în or. Chisinau.

2. INGINER-PROTECȚIE PRIN RELEE, cu locul de muncă în Chișinău

Vei fi responsabil de:

 • Verificarea întreţinerii preventive şi de corectare a echipamentelor, precum şi exploatarea corespunzatoare  a lor şi a sistemelor de protectie si telecontrol;
 • Verificarea lucrărilor de montare, logistică şi punerea în exploatare a echipamentelor;
 • Controlul şi în caz de necesitate realizarea modificărilor tehnice ale echipamentelor şi sistemelor de protecţie prin relee şi automatizare realizate de către personalul propriu sau extern.

Am aprecia următoarele calităţi şi cunoştinţe:

 • Studii superioare în domeniul energetic;
 • Cunoasterea calculatorului și a sistemelor informatice specifice activitatii, a sistemelor si retelelor electrice;
 • Responsabilitate, onestitate, corectitudine, lucru în echipă;
 • Experienţa de muncă în domeniul energetic va constitui un avantaj;
 • Posedarea permisului de conducere şi experienţa de conducere.

3. TEHNICIAN-PROIECTANT, cu locul de muncă în Chișinău

Vei fi responsabil de:

 • Realizarea schiţelor şi schemelor topografice, reprezentând elementele în formă reală sau simbolică prin procedee informatice sau tradiţionale;
 • Colectarea datelor pe teren sau prin intermediul sistemelor informatice, reflectând terenuri, instalaţii etc., cu scopul realizării calculelor şi/sau schiţelor instalaţiilor şi a schemelor topografice;
 • Elaborarea şi/sau actualizarea informaţiei grafice şi alfanumerice privind instalaţiile;
 • Colaborarea la calculele complementare pentru proiectele ce se realizează;
 • Colaborarea la realizarea studiilor tehnico-economice ale lucrărilor noi sau a modificărilor celor existente;
 • Întreţinerea şi exploatarea arhivei tehnice a unităţii;
 • Colaborarea la recepţionarea şi controlul proiectelor.

Am aprecia următoarele calităţi şi cunoştinţe:

 • Studii medii de specialitate sau de școală profesională în domeniul energetic;
 • Studii și aptitudini de desen tehnic;
 • Între 2-3 ani experiență în sectorul energetic;
 • Responsabilitate, onestitate, corectitudine;
 • Cunoștințe în utilizarea calculatorului și a sistemelor informatice specifice activității.


4. TEHNICIAN-ENERGETICIAN CITIRI SI ORDINE DE SERVICIU, cu locul de muncă în ORHEI 


Vei fi responsabil de:

 • Colaborarea la programarea activităţilor de citire şi îndeplinire a ordinelor de lucru;   
 • Actualizarea informaţiei despre itinerariile de citire în colaborare cu antreprenorul;   
 • Controlul activității de citire, analizând şi soluţionând incidentele comunicate de către antreprenori, referitoare la citirea contoarelor şi îndeplinirea ordinelor de lucru;
 • Controlul ca TPL, TPO (echipament de lucru) să fie utilizate corect de către antreprenori, acordarea suportului la întreţinerea ori reparaţia lor, în caz de necesitate;
 • Controlul şi îmbunătăţirea calității lucrărilor efectuate de către antreprenori;

Am aprecia următoarele calităţi şi cunoştinţe:

 • Studii medii de specialitate în domeniul energetic;
 • Între 2-3 ani de experiență în domeniul activităților ce țin de evidența și controlul energiei;
 • Responsabilitate, onestitate, corectitudine;
 • Cunoștințe în utilizarea calculatorului și a sistemelor informatice specifice activității;
 • Permis de conducere (cat.B).

5. ELECTROMONTOR ÎN FORMAȚIE DE ÎNTREȚINERE OPERATIVĂ A INSTALAȚIILOR ELECTRICE, cu locul de muncă în CRIULENI; STRĂȘENI; CĂLĂRAȘI

Vei fi responsabil de:

 • Realizarea manevrelor operative în reţelele cu tensiunea nominală până la 110 kV inclusiv, posturi de transformare, puncte de distribuţie şi staţii de transformare;
 • Repararea avariilor de nivel primar în elementele de protectie a reţelelor cu tensiunea nominală de până la 110 kV.

Am aprecia în candidaţi următoarele calităţi şi cunoştinţe:

 • Studii profesionale/medii de specialitate în domeniul energetic;
 • Responsabilitate, onestitate, corectitudine, lucru în echipă;
 • Experienţa de muncă în domeniul energetic va constitui un avantaj;
 • Posedarea permisului de conducere şi experienţa de conducere.


6. CONTROLOR LA CONTROLUL ENERGETIC cu locul de muncă în HÎNCEȘTI, CĂUȘENI, NISPORENI și COMRAT


Vei fi responsabil de:

 • Efectuarea verificării planificate ale aparatelor şi echipamentelor de măsură a clienţilor atribuiţi, conform normativelor stabilite, detectând defectele şi posibilităţile de îmbunătăţire, realizând modificări a acestora;
 •  Realizarea inspecţiilor în instalaţiile electrice a edificiilor construite, a celor în construcţie sau reconstrucţie şi admiterea lor pentru darea în exploatare;
 • Îndeplinirea ordinelor de serviciu încredințate;
 • Participarea în campaniile de depistare a furturilor de energie în limita competenţei sale.  

Am aprecia următoarele calităţi şi cunoştinţe:

 • Studii profesionale/medii de specialitate în domeniul energetic;
 • Responsabilitate, onestitate, corectitudine;
 • Experienta de munca in domeniul energetic va contitui un avantaj;
 • Posedarea permisului de conducere şi experienţa de conducere;


7. INGINER ENERGETICIAN PE CONTROLUL EVIDENTEI cu locul de muncă în COMRAT


Vei fi responsabil de:

 • Planificarea şi realizarea întreţinerii, verificării şi citirii echipamentelor de evidenţă şi control îndcredinţate;
 • Studierea şi analiza echipamentelor şi sistemelor noi de evidenţă a energiei, studiind posibilităţile de adaptare a lor la necesităţile Întreprinderii;
 • Participarea la desfăşurarea campaniilor ce ţin de echipamentul de evidenţă, lupta cu frauda de energie;
 • Monitorizarea rezolvării incidentelor de evidenţă a energiei electrice a clienţilor speciali;

Am aprecia următoarele calităţi şi cunoştinţe:

 • Studii superioare/medii de specialitate în domeniul energetic;
 • Experiența de munca in domeniul energetic 2-3 ani;
 • Posedarea permisului de conducere şi experienţa de conducere va constitui un avantaj;
 • Responsabilitate, onestitate, corectitudine;
 • Cunoștințe în utilizarea calculatorului și a sistemelor informatice specifice activității.


8. ELECTROMONTOR LA SUPRAVEGHEREA TRASEELOR RETELELOR DE CABLU cu locul de muncă în CHIȘINĂU

Vei fi responsabil de:

 • Realizarea inspecţiilor planificate a reţelelor în cablu din sector;
 • Verificarea îndeplinirii normelor de montare a liniilor în cablu de către întreprinderile contractate;
 • Admiterea întreprinderilor implicate în efectuarea lucrărilor de excavare în zonele cu reţele în cablu din sector;
 • Controlul lucrărilor de excavare în zonele cu reţele în cablu din sector;
 • Detectarea și informarea despre incidentele apărute;

 
Am aprecia următoarele calităţi şi cunoştinţe:

 • Studii medii de specialitate/profesionale în domeniul energetic;
 • Experiența de muncă va constitui un avantaj;
 • Posedarea permisului de conducere şi experienţa de conducere va constitui un avantaj;
 • Responsabilitate, onestitate, corectitudine;


9. TEHNICIAN ENERGETICIAN PE CONTROLUL EVIDENTEI, cu locul de muncă în CHIȘINĂU

Vei fi responsabil de:
 • Executarea întreţinerii, verificării şi citirii echipamentelor de evidenţă şi realizarea proceselor de adaptare a echipamentelor de evidenţă a energiei la necesităţile întreprinderii;
 • Participarea în studierea şi analizaechipamentelor şisistemelor noi de evidenţă a energiei, studiind posibilităţile de adaptare a lor la necesităţile  Întreprinderii;
 • Colaborarea în desfăşurareacampaniilor ce ţin de echipamentul de evidenţă, lupta cu furturile de energie;
 • Depistarea și/saucolaborarea în depistarea şi rezolvareaincidentelor ce ţin de evidenţa energiei aclienţilorspeciali;
 • Acordareaconsultaţiilor cu privire la evidenţa energiei electrice unităţilor operative şi participarea în rezolvarea incidentelor de evidenţă a energiei.

Am aprecia următoarele calităţi şi cunoştinţe:

 • Studii medii de specialitate în domeniul energetic;
 • Experiența de munca in domeniul energetic 1-2 ani;
 • Posedarea permisului de conducere şi experienţa de conducere va constitui un avantaj;
 • Responsabilitate, onestitate, corectitudine;
 • Cunoștințe în utilizarea calculatorului și a sistemelor informatice specifice activității.

 
Oferim:

 • Salariu motivant;
 • Lucru într-o echipă prietenoasă;
 • Posibilităţi de creştere profesională;
 • Tichete de masă oferite ca beneficii suplimentare

 
Te invităm să faci parte din echipa Î.C.S. Red Union Fenosa” S.A. și, cu siguranță, vei câștiga o bogată și interesantă experiență în domeniu, cu posibilități de creștere profesională într-un sector extrem de important pentru bunăstarea societății noastre.
Așteptăm CV-ul tău la adresa resurse_umane@ufmoldova.com sau mun. Chişinău, str. A. Doga 4, Direcţia Resurse Umane, telefon de contact:022-431-589; 022-431-535; 022-431-043.
 
Vom fi fericiți să faci parte din echipa noastră tânără, dinamică și ambițioasă! 

  
 
 
OPORTUNITATE DE ANGAJARE ÎN CADRUL Î.C.S. „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L. 

Î.C.S. „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L.este o întreprindere ce prestează servicii de comercializare a energiei electrice la tarife reglementate pe teritoriul Republicii Moldova.

Viziunea noastră strategică este orientată către îndeplinirea angajamentelor asumate față de angajații noștri, clienții noștri și față de toate grupurile noastre de interes.

Suntem în căutarea unor noi colegi în echipa noastră pentru a suplini poziții vacante din cadrul companiei:
 
1. AGENT SERVICII CLIENT, cu locul de muncă în or. CHIȘINĂU;
 
2. AGENT SERVICII CLIENT, cu locul de muncă în or. HÎNCEȘTI;
 
3. AGENT SERVICII CLIENT CĂUȘENI - pe termin determinat;
 
Vei fi responsabil de:

 • Realizarea activităţilor de deservire a clienţilor în Oficiul Comercial din or. Chișinău, Hîncești, Căușeni, Comrat, aplicând politicile şi criteriile comerciale stabilite.

Am aprecia la candidaţi următoarele calităţi şi cunoştinţe:

 • Studii medii de specialitate în domeniul economic/energetic.
 • Capacităţi de comunicare şi ascultare activă.
 • Orientare către client, capacitatea de a înţelege şi a satisface nevoile clienţilor.
 • Cunoaşterea limbilor: româna și rusă (nivel avansat).
 • Cunoștințe în utilizarea calculatorului (Word, Excel).

4. FUNCȚIONAR DOCUMENTARE, cu locul de muncă în Chișinău și NISPORENI
 
Vei fi responsabil de:

 • Primirea, înregistrarea şi distribuirea documentaţiei parvenite la întreprindere;
 • Înregistrarea şi introducerea datelor de intrare şi ieşire a documentaţiei din toată întreprinderea; 
 • Expedierea corespondenţei speciale (colete, poşta rapida);
 • Pregătirea scrisorilor pentru expediere, înregistrarea şi arhivarea confirmărilor de primire;
 • Realizarea serviciilor de înregistrare şi distribuire a corespondenţei primite;
 • Gestionarea serviciilor de transmitere a corespondenţei prin fax,e-mail, şi evidenţa a corespondenţei primite prin fax si e-mail.

Am aprecia la candidaţi următoarele calităţi şi cunoştinţe:

 • Studii medii de specialitate în domeniul economic/energetic;
 • Capacităţi de comunicare şi ascultare activă;
 • Orientare către client, capacitatea de a înţelege şi a satisface nevoile clienţilor;
 • Cunoaşterea limbilor: româna și rusă;
 • Cunoștințe în utilizarea calculatorului (Word, Excel).


5. OPERATOR OFICIUL TELEFONIC 24 ORE
 
Vei fi responsabil de:

 • Realizarea activităţilor de deservire a clienţilor la telefon, aplicând politicile şi criteriile comerciale stabilite.
 • Orientare către client (capacitatea de a înțelege și a satisface nevoile clienților);
 • Abilitatea de a asimila rapid informații noi și a le pune imediat în practică.

Am aprecia la candidaţi următoarele calităţi şi cunoştinţe:

 • Studii medii de specialitate în domeniul economic/energetic.
 • Capacităţi de comunicare şi ascultare activă.
 • Orientare către client, capacitatea de a înţelege şi a satisface nevoile clienţilor.
 • Cunoaşterea limbilor: româna și rusă (nivel avansat).
 • Cunoștințe în utilizarea calculatorului (Word, Excel).

  
Oferim:

 • Salariu motivant;
 • Lucru într-o echipă prietenoasă.
 • Posibilităţi de creştere profesională.
 • Tichete de masă oferite ca beneficii suplimentare.

Te invităm să faci parte din echipa Î.C.S. “GNF Furnizare Energie” S.R.L. și, cu siguranță, vei câștiga o bogată și interesantă experiență în domeniu, cu posibilități de creștere profesională într-un sector extrem de important pentru bunăstarea societății noastre.
 
Așteptăm CV-ul tău la adresa resurse_umane@ufmoldova.com sau mun. Chişinău, str. A. Doga 4, Direcţia Resurse Umane, telefon de contact:022-431-589; 022-431-535; 022-431-043.
 
Vom fi fericiți să faci parte din echipa noastră tânără, dinamică și ambițioasă!