Posturi vacante

Compania Î.C.S. ”RED Union Fenosa” S.A. selectează candidaţi la funcția vacantă:

 
 
TEHNICIAN ENERGETICIAN VERIFICAREA LUCRĂRILOR CONTRACTATE (cu locul de muncă în or.CAHUL)
 
Activităţi şi responsabilităţi:

  • Monitorizarea organizării competente de către întreprinderile contractate a activităţilor de întreţinere a reţelelor electrice de distribuţie de TM şi TJ (linii electrice aeriene sau subterane, posturi de transformare, branşamente electrice aeriene şi subterane, reţele de alimentare cu energie electrica a ansamblurilor de locuinţe etc.).
  • Supravegherea activităţii personalului contractat în vederea respectării de către aceştia a cerinţelor de calitate şi securitate a muncii la executarea lucrărilor de întreţinere, renovare şi dezvoltare a reţelelor electrice de distribuţie de TM şi TJ.

Cerinţe și abilități:

  • Studii superioare finisate în domeniul energetic / Studii medii de specialitate în domeniul energetic (Colegiul Politehnic).
  • Responsabilitate, onestitate, corectitudine, capacitate de planificare şi control a activităţilor îndeplinite, lucru în echipă.
  • Experienţa de munca in domeniul energetic.
  • Posedarea permisului de conducere şi experienţa de conducere este obligatorie.
  • Cunoştinţe medii de utilizare a PC (Word, Excel, Outlook).
  • Locul de muncă este în or.Cahul.

 
Curriculum Vitae şi scrisoarea de intenţie pot fi depuse pe adresa mun.Chişinău, str.A.Doga 4, Direcţia Personal, Organizare și Cultură sau trimise la adresa de e-mail resurse_umane@ufmoldova.com indicînd în subiect postul pentru care se aplică.
 
Telefoane de contact: 022-431-589, 022-431-535.
 
 
Vor fi contactate doar persoanele care corespund cerinţelor.