Posturi vacante

 

Compania Î.C.S. Red Union Fenosa” S.A. selectează candidaţi la funcţia vacantă:

 

 

 

TEHNICIAN PENTRU EVIDENŢĂ (contract individual de muncă pe termen determinat)

 

Activităţi şi responsabilităţi:

 • Colaborarea la elaborarea bugetelor şi la planificarea strategică a unităţii, elaborarea rapoartelor şi dărilor de seamă
 • Realizarea şi/sau participarea în gestionarea administrativă a procesului de aprovizionare, verificând îndeplinirea contractelor furnizorilor
 • Colaborarea la gestionarea descentralizată a serviciilor generale pentru angajaţi
 • Gestionarea călătoriilor şi a serviciilor hoteliere 
 • Efectuarea controlului economico-administrativ al vehiculelor
 • Realizarea procesului de verificare, gestionare, confirmare şi contabilizare a facturilor, precum şi a altor operaţii economice în sistemele corporative

Cerinţe şi abilităţi:

 • Studii superioare în domeniul ingineriei/economic
 • Minim 2 ani de experienţă în domeniu
 • Cunoştinţe bune de utilizare a PC (Word, Excel, Outlook)

Locul de muncă este în or. Chişinău

 

 

 

MECANIC REPARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

 

Activităţi şi responsabilităţi:

 • Coordinarea operaţiilor de reparaţie şi menţinere preventivă a parcului de vehicule din zonă
 • Elaborarea rapoartelor despre avariile vehiculelor
 • Elaborarea criteriilor de întreţinere preventivă, conform recomandărilor producătorului vehiculelor şi condiţiilor specifice a lucrărilor pe care le vor efectua
 • Coordonarea şi gestionarea lucrarilor de reparaţie a automobilelor în atelierele contractate
 • Realizarea procesului de verificare, gestionare, confirmare şi contabilizare a facturilor, precum si a altor operații economice în sistemele corporative

Cerinţe şi abilităţi:

 • Studii superioare în domeniul ingineriei mecanice şi transporturi
 • Minim 2 ani de experienţă în domeniu
 • Cunoştinţe bune de utilizare a PC (Word, Excel, Outlook)

Locul de muncă este în or. Chişinău

 

 

 

CONTABIL CONTROL OPERATIUNI BANCARE (contract individual de muncă pe termen determinat)

 

Activităţi şi responsabilităţi:

 • Să controleze posibilele anomalii în procesele de încasare
 • Să urmărească operaţiile bancare, întroducerea lor în sistemă şi să verifice exactitatea notelor de încasare şi plați realizate
 • Să realizeze verificarea lichidărilor conturilor bancare ale Grupului, efectuate de entităţile bancare
 • Să realizeze verificarea şi revizuirea concilierilor contabile bancare
 • Să controleze reflectarea corectă a proceselor contabile de finanţare corporativă, poziţiile şi lichidările acestuia
 • Să verifice reclamaţiile parvenite din cauza nerespectării condiţiilor stabilite cu entităţile bancare 
 • Să controleze activitatea operativă a proceselor de lichidare descentralizată, verificarea şi întroducerea acestora şi documentaţia de justificare, coordonând rezolvarea incidentelor care se vor produce
 • Să detecteze şi să urmărească iregularităţile în casă, elaborând informaţia solicitată de audit
 • Să elaboreze rapoarte referitoare la domeniul său de responsabilitate
 • Să colaboreze cu auditul intern şi extern

Cerinţe şi abilităţi:

 • Studii superioare în domeniul economic
 • Minim 2 ani de experienţă în domeniu
 • Organizare, precizie, atenţie la detalii
 • Cunoştinţe bune de utilizare a PC (Word, Excel, Outlook)

Locul de muncă este în or. Chişinău

 

 

 

TEHNICIAN ENERGETICIAN SOLICITARI DE CONECTARE (CHISINAU) 
 
 
Activităţi şi responsabilităţi:
 

 • Să analizeze cererea şi caracterul sarcinii spre conectare (casnic, comercial sau industrial) consultând scheme RED şi informaţia despre măsurările la PT (PD, PDC) în zona locului solicitat de racordare
 • Să analizeze posibilitatea de conectare la RED cu tensiunea necesară, conform cererii clientului
 • Să analizeze informaţia necesară acumulată pentru pregătirea avizului de racordare conform normelor şi instrucţiunilor de lucru
 • Să definească caracteristicile tehnice să efectueze  şi verifice elaborarea, emiterea şi eliberarea avizelor de   racordare

 
Cerinţe și abilități:
 

 • Studii superioare finisate în domeniul energetic/Studii medii de specialitate în domeniul energetic (Colegiul Politehnic)
 • Responsabilitate, onestitate, corectitudine, capacitate de planificare şi control a activităţilor îndeplinite, lucru în echipă
 • Experienta de munca in domeniul energetic
 • Posedarea permisului de conducere şi experienţa de conducere este obligatorie
 • Cunoştinţe medii de utilizare a PC (Word, Excel, Outlook)

Locul de muncă este în or. Chisinau

 

 

 

AGENT SERVICII CLIENT
 
Activităţi şi responsabilităţi ale postului:
 

 • Realizarea activităţilor de deservire a clienţilor, aplicând politicile şi criteriile comerciale stabilite

 
Cerinţe faţă de candidaţi:
                   

 • Studii superioare sau medii de specialitate în domeniul economic  sau energetic
 • Experienţa de muncă în domeniul economic/energetic va constitui un avantaj
 • Abilităţi de comunicare
 • Responsabilitate
 • Cunoaşterea limbilor: româna (nivel avansat), rusă (nivel mediu)
 • Nivel bun în cunoaşterea PC (Word, Excel, Outlook)

Locul de muncă este în or. Chişinău

 

 

 

CONTROLOR LA CONTROLUL ENERGETIC – ORHEI
 
 
Activităţi şi responsabilităţi:
 

 • Verificări planificate ale aparatelor şi echipamentelor de măsură a clienţilor atribuiţi
 • îndeplinirea ordinelor de serviciu încredinţate
 • Participarea la campaniile de depistare a furturilor de energie electrică în limita competenţei sale
 • Realizarea inspecţiilor în instalaţiile electrice a edificiilor construite, a celor în construcţie sau reconstrucţie şi admiterea lor pentru darea în exploatare

 
Cerinţe şi abilităţi:

 • Studii medii de specialitate în domeniul energetic (Colegiul Politehnic) sau Studii superioare
 • finisate în domeniul energetic
 • Responsabilitate, onestitate, corectitudine
 • Experienta de munca in domeniul energetic va contitui un avantaj
 • Posedarea permisului de conducere şi experienţa de conducere este obligatorie

Locul de muncă este în or. Ohei

 

 

 

TEHNICIAN ENERGETICIAN VERIFICAREA LUCRARILOR CONTRACTATE (ORHEI)
 
 
Activităţi şi responsabilităţi:
 

 • Monitorizarea organizării competente de către întreprinderile contractate a activităţilor de întreţinere a reţelelor electrice de distribuţie de TM şi TJ (linii electrice aeriene sau subterane, posturi de transformare, branşamente electrice aeriene şi subterane, reţele de alimentare cu energie electrica a ansamblurilor de locuinţe etc.)

 • Supravegherea activităţii personalului contractat în vederea respectării de către aceştia a cerinţelor de calitate şi securitate a muncii la executarea lucrărilor de întreţinere, renovare şi dezvoltare a reţelelor electrice de distribuţie de TM şi TJ

 
 
Cerinţe și abilități:
 

 • Studii superioare finisate în domeniul energetic/Studii medii de specialitate în domeniul energetic (Colegiul Politehnic)
 • Responsabilitate, onestitate, corectitudine, capacitate de planificare şi control a activităţilor îndeplinite, lucru în echipă
 • Experienta de munca in domeniul energetic
 • Posedarea permisului de conducere şi experienţa de conducere este obligatorie
 • Cunoştinţe medii de utilizare a PC (Word, Excel, Outlook)

Locul de muncă este în or. Orhei

 

 

 

CONTROLOR LA CONTROLUL ENERGETIC

 

Activităţi şi responsabilităţi:

 • Verificări planificate ale aparatelor şi echipamentelor de măsură a clienţilor atribuiţi 
 • Îndeplinirea ordinelor de serviciu încredinţate
 • Participarea la campaniile de depistare a furturilor de energie electrică în limita competenţei sale
 • Realizarea inspecţiilor în instalaţiile electrice a edificiilor construite, a celor în construcţie sau reconstrucţie şi admiterea lor pentru darea în exploatare

Cerinţe şi abilităţi:

 • Studii medii de specialitate în domeniul energetic (Colegiul Politehnic) sau Studii superioare finisate în domeniul energetic
 • Responsabilitate, onestitate, corectitudine
 • Experienţa de muncă în domeniul energetic va contitui un avantaj
 • Posedarea permisului de conducere şi experienţa de conducere este obligatorie

Locul de muncă este în or. Cahul

 

 

 

 

 


 

Curriculum – vitae şi scrisoarea de intenţie pot fi depuse pe adresa mun. Chişinău, str.A.Doga 4, etajul 6, Direcţia Personal, Organizare şi Cultură indicând în subiect postul pentru care se aplică.

 
E-mail: resurse_umane@ufmoldova.com
Relaţii la tel: 022-43-10-43, 022-43-15-35
 
Vor fi contactate doar persoanele care corespund cerinţelor.