Posturi vacante

Î.C.S.”RED UNION FENOSA”S.A. selectează candidaţi la postul: 
 
CONTABIL ACTIVE FIXE (CHIŞINĂU) – angajat cu contract individual de muncă pe termen determinat.


Activităţi şi responsabilităţi:

 • Să realizeze înregistrarea adecvată a operaţiilor economice în contabilitatea financiară şi în aplicaţia de gestiune a activelor fixe, conform normativelor contabile.
 • Să realizeze ajustarea proceselor economice la activităţile operative, rezolvînd incidentele care apar.
 • Să colaboreze la elaborarea planului conturilor de gestiune şi structură şi catalogul conturilor de gestiune a activelor fixe.
 • Să aplice şi colaboreze în elaborarea modeluluide active fixe, verificînd datele, interelaţiile, parametrii, tabelele auxiliare etc.
 • Să realizeze înregistrarea corectă a operaţiilor economice referitoare la procesul de active fixe în exploatare şi în curs de execuţie.
 • Să realizeze calcul adecvat al sarcinilor financiare suportate la întroducerea activelor fixe noi, amortizări şi lichidări a activelor.
 • Să colaboreze la elaborarea rapoartelor necesare pentru gestiunea unităţilor operative.
 • Să respecte normele, procesele, procedurile şi toate documentele ce ţin de Sistemul de Management integrat pentru calitate, mediu, sănătate şi securitate în muncă.

 Cerinţe și abilități:

 • Studii superioare în domeniul economic.
 • Minim 2 ani de experienţă în domeniu
 • Organizare, precizie, atenţie la detalii
 • Capacitatea de stabilire a priorităţilor și luare a deciziilor
 • Cunoştinţe bune de utilizare a PC (Word, Excel, Outlook)
 • Locul de muncă este în or. Chişinău

 
Curriculum Vitae şi scrisoarea de intenţie pot fi depuse pe adresa or. Chişinău, str.A. Doga 4, Direcţia Personal, Organizare şi Cultură sau trimise pe adresa de e-mail resurse_umane@ufmoldova.com indicînd în subiect postul pentru care se aplică.
 
Telefoane de contact: 022-431-043; 022-431-535.
 
Vor fi contactate doar persoanele care corespund cerințelor.