Informaţie pentru consumatori

Oficiul telefonic

1.      Î.C.S ,,RED Union Fenosa” S.A. - Operatorul rețelei de distribuție

Telefon:
0 22 43 11 11 – pentru abonaţii reţelei MoldTelecom.
0 22 83 11 11 – pentru abonaţii reţelei Arax.
Numerele locale indicate în fiecare factură de energie electrică – pentru clienți din localități, în afară mun.Chișinău, Telefoane de contact.

Prezentarea informației referitor la:

 • citirea indicilor echipamentului de măsurare;
 • recepţionarea cererilor de conectare de la clienţii noi;
 • racordarea la rețea;
 • lucrări de deconectare / reconectare;
 • verificarea echipamentului de măsurare;
 • calitatea furnizării energiei electrice;
 • deconectări planificate;
 • deconectări avariate;
 • restituirea pagubei / compensații;
 • prezentarea altei informații legată cu activitatea întreprinderii.

        Recepționarea și prelucrarea apelurilor telefonice se efectuează în regim nonstop 24/7.
 
 
 
2.      Î.C.S ,,GNF Furnizare Energie” S.R.L. - Furnizorul serviciului universal și Furnizorul de ultima opțiune
 
Telefon:
0 22 43 11 22 – pentru abonaţii reţelei MoldTelecom.
0 22 83 11 22 – pentru abonaţii reţelei Arax.
Numerele locale indicate în fiecare factură de energie electrică – pentru clienți din localități, în afară mun.Chișinău, Telefoane de contact.
 
Prezentarea informației referitor la:

 • contractarea (încheierea / reperfectarea / rezilierea);
 • facturarea (calcul / recalcul);
 • încasarea facturilor pentru energia electrică și servicii auxiliare;
 • gestiunea datoriilor;
 • modificarea datelor clientului și contului;
 • tarifele reglementate;
 • prezentarea altei informații legată cu activitatea întreprinderii.

        Recepționarea și prelucrarea apelurilor telefonice se efectuează de luni până vineri între orele 07:00 - 20:00.
 
 
 
De asemenea, suntem la dispoziţia dumneavoastră prin intermediul următoarelor canale de comunicare:
 
Fax: 0 22 43 12 05.
E-mail: OT24@ufmoldova.com.
Chat online: www.gasnaturalfenosa.md.
Facebook: https://www.facebook.com/gasnaturalfenosamoldova.
 
Apelurile efectuate la 0-22-43-11-11 și 0-22-43-11-22 sunt taxate în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.
Pentru informație adiționala adresași-vă la Operatorul dvs. de telefonie fixa.