Selfie în condiţii de pericol grav de electrocutare

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

3 elevi cu vârste cuprinse între 13 şi 14 ani au fost surprinşi zilele trecute urcându-se pe construcţia capitală a unei staţii electrice de tensiune înaltă de 110 kV din mun. Chişinău, în intenţia de a face selfie la înălţime. Tentativa riscantă a acestora a suferit eşec datorită monitorizării video în timp real a acestui obiectiv energetic de către Serviciul de securitate al Gas Natural Fenosa şi a intervenţiei operative a unei patrule a Serviciului Pază de Stat, care a fost sesizată şi orientată operativ la faţa locului.

 

Acest caz grav de încălcare a regulilor de securitate electrică se putea solda cu consecinţe fatale pentru minorii, care au pătruns ilegal pe teritoriul îngrădit al staţiei electrice prin escaladarea gardului de protecţie şi au început ascensiunea pe edificiul ei, dar au fost împiedicaţi să o facă şi reţinuţi de poliţişti. De notat că în timpul săvârşirii acestei fapte total iresponsabile ei au ignorat semnele de avertizare privind pericolul iminent de electrocutare de pe gardul şi pereţii construcţiei staţiei. Unica explicaţie a faptei săvârşite de ei a fost aceea de a face poze mai deosebite. Copiilor le-a fost explicată încălcarea săvârşită şi le-au fost descrise riscurile la care s-au expus, urmând discuţii profilactice cu părinţii lor.

 

Totodată, ţinând cont de gravitatea acestui caz şi de necesitatea de a atrage permanent atenţia societăţii asupra necesităţii respectării stricte a regulilor de securitate a persoanelor în raport cu instalaţiile electrice, administraţia Gas Natural Fenosa în Moldova adresează în mod repetat solicitarea către Ministerul Educaţiei, direcţiile responsabile de acest domeniu de nivel municipal şi raional din întreaga ţară, în mod special către conducerea tuturor instituţiilor de învăţământ primar, gimnazial şi liceal să organizeze în ajunul vacanţei de vară lecţii sau ore de securitate, pentru a le explica copiilor riscurile care îi înconjoară şi cum urmează să se comporte pentru a le evita. De notat, că anul trecut, în ajunul vacanţei mari compania Gas Natural Fenosa în comun cu Ministerul Educaţiei a repartizat în toate şcolile din Republica Moldova CD-uri cu materiale video de securitate electrică, în calitate de suport didactic pentru lecţii tematice în acest sens. Aceste materiale sunt accesibile pe site-ul companiei la rubrica proiectul de securitate electrică, unde sunt expuse regulile de securitate, materiale de suport şi teste de verificare a cunoştinţelor.
Vedeţi http://gasnaturalfenosa.md/proiectul_securitatea_electrica/suport-didactic


Pentru neadmiterea pe viitor a unor asemenea cazuri Gas Natural Fenosa solicită populaţiei respectarea strictă a normelor de securitate în raport cu instalaţiile electrice.  Este extrem de important să se conştientizeze, că orice intervenţii a persoanelor în vecinătatea instalaţiilor electrice, în zona de protecţie a acestora  şi în mod inadmisibil în interiorul lor, sunt însoţite de un grav pericol de electrocutare, care poate surveni în rezultatul contactului direct sau prin intermediul unui arc electric la apropierea la o distanţă inadmisibilă de echipamentele aflate sub tensiune. Prin urmare populaţia, în special copiii,  trebuie să conştientizeze aceste riscuri la care se expun  atunci când  se apropie periculos de instalaţiile electrice şi urmează să renunţe la intenţia de a desfăşura orice activităţi sau jocuri in preajma lor.

 

Este important să respectaţi următoarele reguli de securitate electrică:

  • nu pătrundeţi în perimetrul îngrădit al staţiilor electrice şi în interiorul lor, în încăperile punctelor de transformatoare şi ale altor instalaţii electrice;
  • nu permiteţi copiilor să se apropie de instalaţiile electrice sau să se joace în preajma acestora;
  • nu deschideţi uşile panourilor de distribuţie şi a cutiilor de cablu;
  • nu vă urcaţi pe  instalaţiile electrice şi pilonii liniilor electrice aeriene (LEA);
  • nu vă apropiaţi şi nu atingeţi de conductoarele liniilor electrice, întrerupătoarele sau separatoarele de linie şi alte echipamente electrice;
  • nu urcaţi pe copacii care cresc în apropierea LEA;
  • nu legaţi animale domestice de pilonii liniilor electrice aeriene;
  • nu vă apropiaţi şi nu atingeţi conductoarele suspecte din apropierea instalaţiilor electrice aflate accidental la sol, pe vegetaţie, garduri sau diferite construcţii.
  • despre orice defecţiuni sau accidente informaţi imediat întreprinderea distribuitoare de energie electrică prin intermediul Oficiului  24 de ore la numărul de telefon 022- 43-11-11.

 
Reţineţi! Instalaţiile electrice reprezintă un pericol permanent!  Respectaţi aceste reguli! Vă veţi proteja personal şi îi veţi feri de pericole pe cei dragi dumneavoastră.

Nimic nu este mai important decât securitatea şi sănătatea! Respectaţi regulile de securitate electrică, evitaţi tragediile!

 


Departamentul Relaţii Externe şi Comunicare
Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A.


30.05.2017