Red Union Fenosa şi Universitatea Tehnică a Moldovei au semnat un nou Acord de colaborare

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. în calitate de cel mai mare distribuitor de energie electrică la tarife reglementate din Republica Moldova, ce face parte din grupul Gas Natural Fenosa – companie multinaţională, lider în sectorul de gaz şi electricitate şi Universitatea Tehnică a Moldovei în calitatea sa de unică instituție publică de învățământ de nivel superior în domeniul tehnic, inclusiv în cel energetic şi de inginerie electrică, obiectivul căreia  este pregătirea specialiştilor de înaltă calificare pentru economía naţională şi mediul de afaceri, care oferă studii de calitate prin îmbinarea educaţiei, cercetării ţi inovaţiei, au semnat recent un nou acord de colaborare în beneficiul ambelor părţi.
 
Reiterînd importanța colaborării în asigurarea unui nivel  înalt de calificare a specialiștilor în domeniul electric la standardele europene cu obiectirul integrării ulterioare a acestora în întreprinderile de profil din ţară, părţile şi-au propus să realizeze în comun proiecte ce vizează perfecţionarea procesului universitar de studii în baza necesităţilor curente şi de lungă durată a sectorului electric, modernizarea laboratoarelor de profil ale Facultăţii Energetică şi Inginerie Electrică, susţinerea  elaborării şi editării  materialor didáctico-metorice, accesul studenţilor la procésele de producere inclusiv prin stagiile de practică şi vizitele de documentare, organizarea  în común a conferinţelor şi simpozioanelor  de specialitate etc. În particular, unul din proiecte se referă la dotarea cu calculatoare şi mobilier corespunzător a două săli de lectrură a bibliotecii Facultăţii Energetică şi Inginerie Electrică pentru facilitarea utilizării de către stuneţi şi profesori a materialelor didactice, inclusiv a celor digitalízate, necesare în procesul de studii.
 
Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. a mai semnat anterior o serie de acorduri de colaborare cu  UTM dar şi alte instituţii de învăţâmânt  superior şi profesional din Republica Moldova pentru a susţine, prin prisma angajamentelor  de responsabilitate social-corporativă (RSC) domeniul instruirii din Republica Moldova cu scopul aducerii acestuia la un nivel  înalt  şi calitativ, la standarde internaţionale.
 
Departamentul Relaţii Externe şi Comunicare
Î.C.S. “Red Union Fenosa” S.A.
 
14.12.2017