Numărul localităților afectate de intemperie este în descreștere. Tot mai mulți consumatori sunt reconectați la energia electrică

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

În urma eforturilor susținute ale echipelor operative s-a reușit restabilirea alimentării cu energie electrică pentru un număr considerabil de consumatori și această activitate continuă. Astfel, conform situației operative de la ora 19:00 a zilei de 22 aprilie peste 139 mii de consumatori au fost reconectați deja la sursă. Mai rămân deocamdată afectați 93368 de clienți, iar întreprinderea continuă lucrările de reparaţie a liniilor electrice aeriene deteriorate.

 
Compania a implicat peste 520 de persoane din cadrul brigăzilor operative și operatori ai rețelelor și Oficiului Telefonic 24h ai Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A.care continuă activitățile de reluare a furnizării energiei electrice în localitățile afectate de intemperia de pe parcursul zilelor de 20 și 21 aprilie 2017. 
 

 

Ninsoarea puternică și vântul au doborât în această perioadă mii de arbori peste liniile electrice aeriene, producând numeroase rupturi de conductoare, deteriorând echipamente de protecție și fixare, cauzând astfel deconectări avariate ale instalațiilor electrice.

 
Conform previziunilor actuale, până la sfârșitul zilei de astăzi vor fi rezolvate incidentele în rețelele de tensiune înaltă și medie din localitățile afectate din sectorul Orhei și mun. Chișinău, urmând ca în următoarele zile să fie finalizate și incidentele în rețelele de tensiune joasă. 
 
În partea de sud a țării au fost afectate de intemperie 3 stații electrice 110/10 kV ale Î.S.Moldelectrica, de la care se alimentează cu energie instalațiile de tensiune joasă ale Gas Natural Fenosa. Din această cauză o parte din consumatori nu pot fi deocamdată reconectați la sursă, până la finalizarea lucrărilor de reparație efectuate de angajații acestei întreprinderi.
 
Lucrările decurg anevoios în raioanele de sud ale republicii din cauza accesului dificil la liniile electrice aeriene (LEA) afectate de-a lungul fâșiilor forestiere și în câmpiile întroienite și prin urmare, incidentele în rețelele de tensiune înaltă și medie vor fi rezolvate pe parcursul zilelor de duminică și luni, iar cele din rețelele de tensiune joasă, la care se lucrează în același timp vor fi finalizate pe parcurs, până la lichidarea definitiva a tuturor incidentelor de furnizare a energiei electrice.
 
Accesați următorul link pentru a consulta graficul estimativ de rezolvare a incidentelor în rețelele de tensiune înaltă și medie. De menționat că acesta poate varia în dependență de condițiile meteorologice din următoarele zile, precum și alte circumstanțe tehnice care pot interveni.
 
În același timp, Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A.respinge orice decalații politice apărute în presă precum că lucrările de restabilire a serviciului sunt tergiversate și vor fi efectuate din contul consumatorilor și asigură că întreprinderea alocă toate resursele necesare pentru restabilirea cât mai curând posibil a energiei electrice.
 

Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. roagă consumatorii să manifeste răbdare și înțelegere a acestei situații deosebit de complicate şi îi asigură că depune eforturi susţinute pentru restabilirea cât mai urgentă a serviciului.

Atragem atenţia populaţiei asupra necesităţii respectării stricte a regulilor de securitate în raport cu instalaţiile electrice:
  • ocoliți conductoarele electrice căzute accidental la pământ sau care atârnă de pe piloni şi copaci;
  • nu atingeți conductoarele electrice rupte şi căzute la pământ;
  • nu interveniți în instalațiile electrice deoarece acestea se pot solda cu electrocutări. 
Despre orice incident informați in regim de urgență furnizorul de energie electrică  prin următoarele canale:

 
 
Departamentul Relaţii Externe şi Comunicare
Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A.
22.04.2017