Lucrări de extindere şi renovare a LEA în mediu rural

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

Urmărind obiectivul modernizării reţelelor electrice Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. desfăşoară atât în zonele urbane și cât și în cele 

rurale multiple lucrări de ajustare a reţelelor electrice la exigenţele actuale în materie de exploatare şi de securitate a instalaţiilor electrice cu scopul oferirii unor servicii calitative clienților săi.

 
În sectorul de distribuţie Orhei, și anume în satul Verejeni din raionul Teleneşti. în prezent au loc lucrări complexe de renovare şi de extindere a reţelelor electrice aeriene cu nivelul de tensiune de 0,4 kV începute la finele anului 2016. Aceste lucrări presupun înlocuirea a două posturi de transformare (PT) de tip vechi, poziţionate la sol cu altele noi, montate pe pilon și instalarea altor două PT-uri noi de acest tip, ce asigură un grad sporit de securitate electrică şi face imposibilă intervenţia persoanelor neautorizate. Noul tip de transformatoare montate şi trecerea LEA în cablu sporesc esenţial gradul de securitate a instalaţiilor electrice şi de rezistenţă împotriva intemperiilor, ceea ce le face mai performante tehnologic şi sigure sub aspectul protecţiei populaţiei de riscul de electrocutare.
 
Totodată, a fost construită o porţiune nouă de linie electrică aeriană torsadată (LEA) cu nivelul de tensiune de 0,4 kV, cu lungimea de 1,6 km. Bugetul total al acestor investiţii din localitatea Verejeni constituie peste un milion de lei.
 
Aceste lucrări vor contribui la creșterea nivelului de fiabilitate şi calitate a energiei electrice livrate către consumatori. 


Departamentul Relaţii Externe şi Comunicare
Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A.


13.09.2017