Investiţii cu accent pe performanţă şi siguranţa serviciului

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. modernizează instalaţiile electrice prin prisma celor mai optimale decizii referitoare la arhitectura reţelelor, capacitatea instalaţiilor, rezerva de disponibilitate ulterioară, parametrii tehnici şi de asigurare a securităţii necesare în vederea excluderii chiar şi a celor mai minimale posibile riscuri în raport cu populaţia şi mediul ambiant.
 
Aceste cerinţe în mod special sunt accentuate în cazurile, când este vorba despre instalaţii aflate în mediul urban sau rural din apropierea unor instituţii sau organizaţii cu aflux sau trafic mare de oameni, în cartiere aglomerate.
 

Un exemplu de o asemenea abordare poate fi modernizarea postului de transformare (PT) nr. 160, amplasat pe str. Bernardazzi din oraşul Chişinău, pus în exploatare în 1979, practic concomitent cu construcţia unei grădiniţe de copii din imediata apropiere. Conform unor proceduri defectuoase a ramurii construcţiilor din perioada sovietică, instalaţiile electrice erau amplasate iniţial temporar cât mai aproape de şantier, iar apoi aşa şi rămâneau, de cele mai multe ori, în locuri nepotrivite sub aspectul securităţii electrice. Este şi cazul acestei grădiniţe.
 

O primă măsură de sporire a gradului de securitate a acestei instalaţii luată de Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. după privatizarea reţelelor a fost instalarea unui gard de protecţie, pentru a exclude apropierea persoanelor de ele. Ulterior, ţinând cont de necesitatea întreținerii permanente și renovării echipamentelor PT, dar şi de obiectivul sporirii capacităţii de alimentare cu energie a consumatori existenți și  a celor viitori în perspectivă, întreprinderea a elaborat şi a realizat un proiect de modernizare a acestui PT.
 

Sub aspect tehnic, PT 160 reprezenta două transformatoare (de 250 şi  400 kVA respectiv), de la care sunt în prezent conectați peste 600 de clienţi, inclusiv instituţii, o ambasadă, agenţi economici şi consumatori rezidenţiali. Deoarece este amplasat într-un cartier cu o densitate urbanistică foarte mare şi strămutarea lui nu a fost posibilă, s-a decis instalarea unor PT performante de tip VRw-b 6/1000-4, prefabricate din beton armat, practic cele mai sigure din categoria lor, de producţie poloneză la standardele UE.  Pentru  asigurarea unei suficiente fiabilităţi și  a parametrrilor înalţi de calitate a energiei electrice  livrate, precum si asigurării solicitarilor de racordare în perspectivă, au fost montate două transformatoare  cu capacitatea de 1000/6 kVA, practic triplă faţă de cea actuală. Costul total al acestui proiect de modernizare este de circa 1,4 milioane lei.
 

De notat, că deşi a fost complicată, această lucrare s-a realizat cu un impact minim asupra consumatorilor, ei fiind alimentaţi practic tot timpul de la alte surse, unicele deconectări de scurtă durată fiind cele de punere a noilor instalaţii sub tensiune.
 

Pe lângă indicatorii tehnici performanţi, această  instalaţie este foarte compactă  şi sub aspect urbanistic se înscrie armonios în panorama oraşului, reprezentând o mică construcţie elegantă, vopsită în stil modern.

 

Vă prezentăm un scurt video din procesul de înlocuire a instalaţiilor PT 160 din oraşul Chişinău.

 


 

Departamentul Relaţii Externe şi Comunicare
Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A.

 

13.12.2017