Continuă lecțiile de securitate electrică în taberele de vară din Moldova

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A.desfăşoară o amplă campanie de promovare a acţiunilor preventive şi a regulilor de protecţie împotriva electrocutărilor în rândul copiilor, prin intermediul unor lecţii de securitate electrică prezentate în taberele de vară. Scopul acţiunii instructiv-preventive este de a explica copiilor care sunt modalităţile utilizării corecte a energiei electrice în condiţii sigure, în afara  pericolului de electrocutare, de asemenea, de a le expune şi comenta regulile de securitate în situaţii de risc, cum sunt cele legate de deconectările avariate din reţelele electrice, pe durata intemperiilor sau în timpul jocului în locuri din apropierea instalaţiilor electrice.

 
Joi, 20 iulie, curent, o asemenea  lecţie de securitate electrică a fost ţinută de reprezentantul Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. în faţa a circa 170 de copii din tabăra “Neptun” din satul Sărata Nouă, raionul Leova.  Auditoriul a fost compus din copii din clasele 1-7. Timp de mai bine de o oră lor le-au fost demonstrate  şi comentate mai multe prezentări şi materiale tematice video cu referire la situaţiile în care se comit din necunoaştere sau din ignoranţă greşelile cele mai caracteristice, care conduc la sporirea riscului de electrocutare, soldat în unele cazuri cu accidentarea persoanelor implicate sau chiar pierderea vieţii.

 
Recomandările  privind securitatea electrică au vizat atât reţelele interne din spaţiile locuinţelor şi exploatarea aparatelor electrocasnice,  cât şi reţelele electrice şi instalaţiile de distribuţie ale întreprinderii, aflate în locuri publice, cum sunt liniile electrice aeriene, posturile de transformare şi staţiile electrice, cutiile de cabluri etc. Cu toate că aceste instalaţii sunt marcate cu semne de avertizare, fiind de tip închis sau izolate în construcţii capitale şi în teritorii îngrădite, din păcate ele nu reprezintă încă pentru copii un domeniu categoric restricţionat. Deseori acest fapt se datorează şi îngăduinţei sau neglijenţei celor maturi, care nu tratează  cu responsabilitate tema securităţii electrice.
 
O atenţie deosebită a fost acordată în acest sens necesităţii adoptării unui comportament preventiv care constă în evitarea apropierii persoanelor de instalaţiile electrice indiferent de motivul invocat, interzicerii jocului copiilor în vecinătatea lor sau a desfăşurării oricăror activităţi antreprenoriale sau publice în apropiere de acestea. În condiţii de intemperie riscurile accidentărilor în domeniul electric cresc considerabil atât datorită condiţiilor meteorologice  dificile, cât şi eventualităţii producerii diferitor defecţiuni în reţelele electrice. În cazul în care atare situaţii sunt observate de populaţie normele de securitate cer depărtarea la o distanţă de minimum 10 metri de la locul depistării  conductoarelor rupte, marcarea acestuia cu semne de avertizare  pentru restricționarea accesului şi informarea întreprinderii electrice pentru luarea măsurilor necesare.
 
Copiii au tratat cu seriozitate tema discutată, iar administraţia taberei, care a colaborat la desfăşurarea acestei acţiuni, a adus mulţumiri reprezentantului Gas Natural Fenosa pentru lecţia foarte importantă oferită, care va contribui la completarea cunoştinţelor copiilor la tema securităţii electrice, servind astfel educării lor în spiritul siguranţei şi valorării vieţii omeneşti.
 
Campania de promovare de către Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. a regulilor de securitate electrică în taberele pentru copii a început pe 3 iulie la tabăra din satul Răculeşti, raionul Criuleni, la ea participând circa 50 de copii din clasele 7-11, după care au urmat alte două întâlniri în formatul lecţiilor de securitate electrică pe data de 10 iulie în tabăra „Dumbrava” din raionul Ştefan-Vodă, la care au participat circa 130 de copii cu vârstele cuprinse între 7 şi 16 ani şi pe data de 11 iulie în tabăra „Romaniţa” din raionul Călăraşi, cu un auditoriu de aproximativ 90 de copii de la 8 la 12 ani.

 

Lecţii similare vor fi desfăşurate pe parcursul verii şi în alte tabere din ţară.

 


Departamentul Relaţii Externe şi Comunicare
 Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A.
 
21 iulie, 2017