Informaţie pentru consumatori

Racordarea noilor consumatori la reţea

Toate câmpurile marcate cu * sunt obligatorii, inclusiv Documente anexate.

Indicaţi Numele şi Prenumele. In cazul consumatorului non-casnic - de indicat denumirea întreprinderii solicitante.

Indicaţi adresa Locului de Consum (LC).

Descrierea LC: pentru consumatori casnici - casă sau apartament în bloc de locuit, pentru consumatori non-casnici - magazin, secţie de producere, gheretă, construcţie, oficiu, farmacie, etc.

Alegeți categoria de fiabilitate a aparatelor electrice:


• dacă LC se atribuie la un consumator mare (Pcontract > 100 kW) și furnizarea energiei electrice nu poate fi întreruptibilă, atunci alimentarea cu energie electrică trebuie asigurată prin 2-3 surse de alimentare independente - bifați în rubrica „I categorie" sau „II categorie";


•dacă LC nu se referă nici la categoria I, nici la categoria II, atunci bifați în rubrica „III categorie".

Datele despre cerere

Alegeţi tipul cererii, în dependenţă de caz, din cele patru propuse:
 
1. Racordarea locului de consum - pentru încheierea contractului de furnizare cu un Loc Nou de Consum.
 
 
2. Cerere pentru eliberarea Avizului de Racordare a locului de producere a energiei electrice.
 
 
3. Modificarea instalației de racordare existente - pentru modificarea puterii contractate la un Loc de Consum (LC) existent sau modificarea/înlocuirea unor elemente din instalaţia de racordare, este necesar de indicat numărul NLC (şapte cifre). E necesar deasemenea să completaţi:

  • în rubrica „Puterea contractată la moment" indicaţi puterea existentă la moment (în kW - unitate de măsură reflectată în contractul de furnizare);
  • în rubrica „Puterea solicitată" indicaţi puterea pe care o solicitaţi (de asemenea în kW).

4. Prelungirea valabilității avizului de racordare - pentru prelungire AR eliberat.

!!! Se indica pentru oricare "tip de cerere".

Dacă conectarea este permanentă (pentru o perioadă nelimitată de timp) - e necesar să alegeti „Permanent".


Dacă conectarea este temporară  (pentru o perioadă limitată de timp - îndeplinirea unor lucrări) este necesar să bifaţi rubrica „Temporar".

ex: E40202010010004

Se completează doar dacă tipul cererii este "Generarea energiei".

NLC - numărul locului de consum din factura de plata.
!!! Se completeaza doar în cazul dacă tipul cererii este "Modificarea instalației de racordare existente".

kW

!!! Se completează doar dacă tipul cererii este "Modificarea instalației de racordare existente".

kW

!!! Se completează doar în cazul dacă tipul cererii este "Modificarea instalației de racordare existente".

Alegeţi nivelul de tensiune:
- dacă solicitaţi racord monofazat, alegeţi 220 V,
- racord trifazat - 380 V,
- dacă solicitaţi conectare printr-un transformator de putere, indicaţi nivelul de tensiune > 1000 V.

kW

Indicaţi puterea solicitată în kW

Indicaţi modul de utilizare a energiei electrice:
- pentru necesităţi casnice (spaţiu locativ) - indicaţi „spaţiu locativ" sau alte necesităţi.
- noncasnice (garaj, atelier, magazin, secţie de producere, gheretă, construcţie, oficiu, farmacie, etc.).

Alte informaţii relevante despre Locul de Consum (LC).

Format numeric, fără spaţii sau cratimă

Format numeric, fără spatii sau cratima.

Documente necesare

PENTRU SOLICITANT CASNIC:


1. Copia buletinului de identitate.

2. Copia documentului asupra proprietăţii, înregistrat la IP „Agenţia Servicii Publice” (Î.S. “Cadastru”).
3. Calculul puterii instalate care se solicită a fi racordată, pentru puteri mai mari de ≥ 20 kW.
4. Pentru şantiere de construcţie, certificatul de urbanism sau autorizaţia de construir.
5. Procură, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului.
6. În cazul prelungirii valabilității avizului de racordare, autorizația de construire valabilă.


În cazul în care solicitantul nu posedă documentele enumerate în p.2, furnizorul va încheia contractul de furnizare a energiei electrice pe o durată limitată de timp, cu condiţia plăţii preventive a energiei electrice.

 
 
PENTRU SOLICITANT NONCASNIC:


1. Copia certificatului de înregistrare, eliberat de autoritatea competentă sau copia altui document care atestă dreptul de a desfăşura activitatea.
2. Certificatul TVA (dacă există).
3. Informaţia cu privire la codul fiscal, informaţia cu privire la contul de decontare şi denumirea băncii prin care solicitantul efectuează plăţile.
4. Copia titlului de proprietate asupra imobilului sau copia documentului care atestă alt drept real asupra imobilului sau permisiunea autorităţilor de resort.
5. Extras din registrul de stat al persoanelor juridice.
6. Buletin de identitate al administratorului.
7. Planul de amplasare în zonă a instalaţiei de utilizare, pentru care se solicită racordarea (ex. planul cadastral sau hartă prezentată la o scară din care să se înțeleagă clar încadrarea în cartier, zona sau localitate).
8. Calculul puterii instalate care se solicită a fi racordată, date caracteristice locului de consum, inclusiv tipul şi puterea utilajelor ce se vor utiliza.
9. Pentru şantiere de construcţie, certificatul de urbanism sau autorizaţia de construire.
10. Procură, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului.
11. În cazul prelungirii valabilității avizului de racordare, autorizația de construire valabilă.
12. Pentru gherete:
- cererea de amplasare eliberată de autoritatea publică locală;
- planul arhitectural de amplasare a imobilului.
13. Pentru sector de case noi sau blocuri locative:
- planul urbanistic general, planul urbanistic zonal sau de amenajare a teritoriului unităţii administrativ-teritoriale, în vigoare la data solicitării.

 

Cu lista completă de acte puteţi face cunoştiinţă aici - http://www.gasnaturalfenosa.md/page/lista-documentelor-necesare-pentru-semnarea-contractului.

 
Toate documentele e necesar să fie anexate într- un singur fişier.

Formatul necesar al fişierului -  PDF
(mai multe detalii despre acest format aici -
http://ro.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format).
 

Mărimea maximală a fişierului - 10 MB.

Recepţionarea avizului de racordare

Loc de consum - 10 zile
Producere a energiei electrice - 30 zile

1. La adresa electronică (Email) - în cazul dat e necesar să indicaţi adresa email în câmpul "Email"

2. La oficiile comerciale ale companiei - în cazul dat va trebui să vă prezentaţi la unul din oficiile comerciale ale companiei.

3. La reşedinţă - veți primi o înştiinţare prin postă la adresa indicată mai jos în câmpul "Adresa de reşedinţă".

!!! Se completează doar dacă aţi ales metoda de recepţionare a avizului "La reşedinţă".

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Sunt de acord cu înregistrarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile și în conformitate cu prevederile menționate prin Termenii și condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal.

CAPTCHA
Verificare antispam
Image CAPTCHA
Indicați caracterele din imagine.