18. Care sunt cerinţele Î.C.S. RED UNION FENOSA S.A. faţă de echipamentul de măsurare?

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

Contoarele de către consumatorii noncasnici pot fi achiziţionate de consumatori de pe piaţa liberă sau de la compania noastră, care  participă şi ea în competiţie la vânzarea lor. În afară ca contoarele să fie omologate oficial pe teritoriul Republicii Moldova, ele trebuie, de asemenea,  să îndestuleze cerinţele expuse în capitolul 7 al Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărârea ANRE  nr.211 din 14 aprilie 2006 (Monitorul Oficial nr. 102-105/369 din 07.07.2006). La toate,  conform prevederilor p.157 a Regulamentului pentru Furnizare şi Utilizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrarea ANRE nr.314 din 04 decembrie 2008 (Monitorul Oficial nr. 30-33 din 13.02.2009) tipul şi parametrii tehnici a echipamentului de măsurare a energiei electrice se stabilesc de unitatea de distribuţie în Avizul de Racordare a instalaţiilor consumatorilor la reţeaua de distribuţie, care sunt:

   - Afişajul indicaţiilor contoarelor electronice de energie electrică trebuie să fie reflectate prin intermediul LCD.
   - Citirea indicaţiilor contorului de energie electrică, locală şi la distanţă, nu trebuie să fie condiţionată de prezenţa tensiunii pentru măsurat.
 
Din cele relatate mai sus putem concluziona că tipuri de contoare care nu corespund cerinţelor legislaţiei în vigoare si cerintelor Furnizorului nu sunt acceptate de către Î.C.S. "RED UNION FENOSA" S.A. spre utilizare.