1. Cum pot deveni client GAS NATURAL FENOSA?

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

Pentru a deveni client GAS NATURAL FENOSA este necesar să prezentaţi la unul din oficiile comerciale ale în treprinderii următoarele documente:

 

Persoana fizică:

  • Documentul care certifică lipsa datoriilor (pentru cămine şi APLP-uri care trec la balanţa RED UNION FENOSA).

  • Actul care certifică titlul de proprietate asupra imobilului.

  • Buletinul de identitate.

  • Cererea completată (formularul se va elibera de către furnizor).

Persoana juridică:

  • Documentul care certifică lipsa datoriilor pentru consumul energiei electrice.

  • Actul care certifică titlul de proprietate asupra imobilului.

  • Buletinul de identitate (al persoanei solicitante şi titulare a actului de proprietate sau al celei care reprezintă legal întreprinderea respectivă).

  • Certificatul de înregistrare a întreprinderii.

  • Certificatul ce confirmă atribuirea codului fiscal.

  • Certificatul de înregistrare a subiectului impunerii la TVA (pentru clienţii plătitori de TVA).

  • Schiţa amplasării teritoriale a unităţii (se execută schematic de către solicitant).

  • Cererea completată (formularul se va elibera de către furnizor).

Clienţii care solicită sarcina de 50 kW şi mai mare prezintă şi proiectul privind puterea de calcul consumată.