faq

9. De ce nu am primit factura?

Pentru a Vă informa despre posibilul motiv din care nu aţi primit factura, puteţi solicita informaţii la:
 
Telefon:

2. Cum procedez dacă în factura de plată nu sunt corecte datele personale ale clientului?

Pentru corectarea datelor personale în factură transmiteţi copia buletinului de identitate şi ultima factură de plată la numărul de fax: 022 43 12 05 sau E-mail: OT24@ufmoldova.com
Toate documentele e necesar să fie anexate într-un singur fişier.
Formatul necesar al fişierului – PDF.

13. Trebuie oare să achit factura pentru energia electrică consumată în locuri de uz comun(Lift/Luc) în caz de absenţă?

În caz de absenţă, proprietarii de apartamente pot solicita recalcularea energiei electrice utilizată în scopul iluminării locurilor de uz comun şi funcţionarea ascensoarelor, în baza certificatului eliberat de către gestionarul fondului locativ, care confirmă termenul concret al absenţei tuturor locatarilor (nu a locuit nimeni).

14. Dacă am achitat datoriile, dar ele sunt indicate în factură.

Dacă în factură este indicată o datorie pentru perioadele anterioare, dar Dvs. deja aţi achitat respectiva datorie, este necesar să verificaţi data achitării acestei datorii, indicată pe bonul de plată, precum şi data de emitere a facturii recepţionate.
 
Dacă data de emitere a facturii este mai mică decât cea la care a fost achitată datoria pentru perioadele anterioare, atunci datoria achitată va fi reflectată în factura curentă.
 

15. Ce să fac în cazul în care suma facturii din luna curentă este mai mare decât în luna precedentă?

Dacă primiţi o factură pentru energia electrică consumată, iar suma facturii este mai mare decât era de aşteptat, este necesar de a îndeplini următorii paşi:
 
Verificaţi datele contorului.

18. Care sunt cerinţele Î.C.S. RED UNION FENOSA S.A. faţă de echipamentul de măsurare?

Contoarele de către consumatorii noncasnici pot fi achiziţionate de consumatori de pe piaţa liberă sau de la compania noastră, care  participă şi ea în competiţie la vânzarea lor. În afară ca contoarele să fie omologate oficial pe teritoriul Republicii Moldova, ele trebuie, de asemenea,  să îndestuleze cerinţele expuse în capitolul 7 al Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărârea ANRE  nr.211 din 14 aprilie 2006 (Monitorul Oficial nr. 102-105/369 din 07.07.2006).

4. Cum putem sa aflăm informaţia referitoare la lucrările programate?

Informaţia pentru consumatorii casnici (rezidenţiali) privind deconectările de energie operate în legătură cu desfăşurarea lucrărilor planificate este afişată pe pagina web a întreprinderii şi difuzată tuturor mijloacelor mass-media.

 

Agenţii economici sînt anunţaţi direct conform procedurii aprobate.