Proiecte de renovare a reţelelor electrice de importanţă locală

Страница для печатиСтраница для печати

Liniile electrice  aeriene  (LEA) cu nivelul de tensiune de 0,4 kV şi branşamentele către consumatori reprezintă ultimul segment de reţea şi cel mai apropiat de locul de consum de energie. De starea tehnică a acestora depind în mare măsură parametrii de continuitate, fiabilitate şi de calitate a serviciului prestat consumatorilor finali.
 
Pentru anul curent sectorul de distribuţie Chişinău a planificat realizarea mai multor activităţi complexe de renovare a LEA,  cu instalarea unor noi branşamente şi înlocuirea contoarelor şi cutiilor pentru acestea, în funcţie de starea lor tehnică, lucrări în valoare totală de peste 9,4 milioane lei, care în prezent sunt în deplină derulare.
 
Un exemplu în acest sens îl reprezintă  porţiunea de LEA 0,4 kV de 0,7 km de pe strada Milano din mun. Chişinău. De la această linie se alimentează cu energie electrică peste 80 de consumatori, în principal casnici. Strada este plină de copaci, care cresc în imediata apropiere a firelor electrice şi deseori în caz de intemperii, aveau loc întreruperi avariate în livrarea energiei din cauza scurtcircuitelor cauzate de atingerea firelor neizolate balansate de vânt sau de crengi. De asemenea, pilonii, izolatoarele, elementele de fixare pe această porţiune au, un grad sporit de uzură, astfel încât a fost luată decizia de a renova integral această porţiune de LEA, cu utilizarea unor materiale noi, mai performante, inclusiv a cablului izolat torsadat, care este mult mai superior firelor neizolate sub aspectul fiabilităţii şi a securităţii.
 
Această lucrare este executată de către antreprenorul SRL „Savtels “ şi a fost începută pe 18 august. Linia renovată urmează a fi dată în exploatare către sfârşitul lunii septembrie curent. Odată cu finalizarea lucrărilor,se vor reduce la minim deconectările avariate din cauza conductoarelor rupte, iar consumatorii vor putea sesiza schimbări calitative în furnizarea energiei electrice.În poze – secvenţe  din timpul lucrărilor şi LEA renovate.

 

Departamentul Relaţii Externe şi Comunicare
Î.C.S. “Red Union Fenosa” S.A.

29.08.2017