Întreprinderile Gas Natural Fenosa din Moldova au fost premiate de BERD pentru management reuşit al transportului din gestiune şi promovarea siguranţei rutiere

Страница для печатиСтраница для печати

O conferință la nivel înalt referitoare la dezvoltarea capacităților regionale cu scopul atingerii obiectivelor globale de dezvoltare durabilă (SDG) privind siguranța rutieră a avut loc în perioada 11-12 decembrie, curent, la sediul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) din Londra, cu participarea reprezentanţilior principali din ţările în care BERD îşi desfăşoară activitatea. Conferinţa s-a concentrat pe rolul băncilor multilaterale de dezvoltare (MDB) în abordarea siguranţei rutiere şi a întrunit reperezentanţi ai companiilor, care au demonstrat responsabilitate şi implicare în managementul acestei teme.
 
Întreprinderile Grupului Gas Natural Fenosa din Moldova prin politicile corporative de responsabilitate privind siguranțași sănătatea în muncă, inclusiv la trafic, derulează multiple şi ample acţiuni şi campanii de siguranță și sănătate la toate nivelele și pentru toate procesele. În acest sens a fost stabilită o bună colaborare cu Automobil Club din Moldova (ACM) și Alianța de Est pentru Transport Sigur şi Durabil, asociaţii care la fel militează pentru reducerea şi excluderea  traumatismelor şi deceselor produse în accidente rutiere şi a accidentelor în general prin sprijinirea şi încurajarea parteneriatelor între întreprinderi, ingineri de trafic, poliţa rutiera, autoritățile din domeniul sănătății publice si profesioniștii din domeniul siguranței rutiere.
 
Eforturile și rezultatele acestor trei entități le-au fost apreciate prin acordarea Premiului Siguranței Rutiere, acesta fiind înmânat de către E.S., Prințul Michael de Kent.
 
Întreprinderile Gas Natural Fenosa în Moldova au fost reprezentate de către Liuba Popa, responsabil pentru Servicii Generale și Gestiunea Transportului, care a prezentat experienţa în domeniul managementului siguranței rutiere ocupaționale şi cea referitoare la promovarea siguranței rutiere în rândul personalului propriu şi a angajaților antreprenorilor.
 
Întreprinderile grupului Gas Natural Fenosa în Moldova califică această înaltă apreciere a eforturilor depuse pentru asigurarea siguranţei rutiere drept un imbold puternic de a continua, cu o intensitate şi mai mare acestă activitate responsabilă, menită să excludă accidentele rutiere şi să garanteze astfel un mediu sigur de activitate ocupaţională angajaţilor săi.

 

Departamentul Relaţii Externe şi Comunicare
Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A.
 
15.12.2017