Lucrări investiţionale importante de modernizare şi renovare a unei staţii de tensiune înaltă din mun. Chişinău

Страница для печатиСтраница для печати

Staţia electrică de distribuţie 110/10/6 kV Valea Trandafirilor din mun. Chişinău deserveşte peste 28000 de clienţi dintr-o zonă centrală a capitalei. Dată fiind importanţa staţiei în alimentarea fiabilă cu energie electrică a consumatorilor, de asemenea, rolul ei în operarea diferitor manevre operative  în sistem, aici au fost efectuate în mod planificat  pe parcursul ultimilor ani un şir de lucrări deosebit de importante sub aspectul modernizării staţiei şi ajustării capacităţilor ei la cererea în creştere a consumului de energie din partea clienţilor deserviţi.

De notat, că majoritatea absolută a echipamentelor staţiei până la efectuarea acestor lucrări datau din   anul 1976. Evident că înlocuirea lor  constituia o necesitate nu doar sub aspectul uzurii fizice, dar şi a învechirii tehnologiei utilizate, în prezent depăşite sub mai multe aspecte.
 
Pentru început, în 2014, la această staţie s-a montat un nou transformator cu o putere de 40 MVA (produs de HYUNDAI Heavy Industries Co. Bulgaria) în locul  celui vechi de 25 MVA de tip sovietic. Investiţia a constituit 7,5 milioane lei şi a asigurat o creştere semnificativă a capacităţii staţiei, suficientă pentru a asigura în perspectivă cererea în ascensiune din partea clienţilor deserviţi.
 
Ulterior, o continuare logică a unui proiect general de modernizare a acestei staţii a reprezentat realizarea şi finalizarea, pe parcursul anului curent, a lucrărilor de renovare capitală a echipamentelor instalaţiei de distribuţie de tensiune medie din 59 de celule, care nu au fost schimbate la fel din 1976, anul punerii staţiei în exploatare. Costul noilor echipamente şi a lucrărilor constituie 11 milioane lei. Aceasta în situaţia în care s-a mers pe valorificarea părţii portante a celulelor echipamentelor anterioare, reparate capital după o concluzie favorabilă utilizării lor în continuare. Astfel s-au economisit resurse financiare importante, necesare pentru alte lucrări la fel de importante.
 
Prin această renovare capitală a instalaţiei de distribuţie de tensiune medie s-a obţinut o mai mare fiabilitate energetică în alimentarea consumatorilor, ţinând cont că în ultimii ani în această zonă au fost construite multe cartiere noi cu blocuri de locuit, centre comerciale mari,  staţii de deservire tehnică auto, instituţii medicale particulare etc.) .

Modernizarea instalaţiilor de tensiune medie din staţiile de transformare este calea principală pe care se pot obţine indicatori de eficienţă superiori în exploatare prin reducerea substanţială a duratei întreruperilor şi a timpului destinat lucrărilor de întreţinere. Tot pe această cale este posibilă îmbunătăţirea parametrilor funcţionali ai instalaţiilor electrice, asigurându-se creşterea semnificativă a siguranţei în exploatare. Realizarea lucrărilor de retrofit prin înlocuirea întrerupătoarelor clasice cu echipamente performante, cum sunt întrerupătoarele în vid şi a releelor electromecanice cu relee de protecţie digitale este o soluţie aplicată pe scară largă, care permite obţinerea unor avantaje semnificative, cum sunt :
 
- realizarea unor parametri funcţionali comparabili cu ai celor mai moderne celule existente pe piaţă;
- reducerea timpului de realizare a lucrărilor, comparativ cu varianta de înlocuire a celulei complete, prin    păstrarea sistemului de bare colectoare existent şi eliminarea lucrărilor de demolare/constructive;
- reducerea semnificativa a costului (cu aproximativ 50%).
 
Întrerupătoarele de medie tensiune în vid produse de Samara Electrosit fac parte din cea mai recentă generaţie de aparate din această categorie, ele beneficiind de soluţii tehnice rezultate în urma cercetărilor întreprinse de colective de cercetători cu renume. Caracteristicile tehnice , funcţionale şi de montaj ale acestor echipamente permit realizarea unor lucrări de modernizare de calitate deosebit de înaltă, datorită următoarelor avantaje :
 
- nu necesită întreţinere pe întreaga durată de viaţă;
- anduranţă mare (30 mii – 150 mii cicluri I-D la curent nominal);
- capacitate de reanclanşare rapidă;
- adaptare uşoară la orice tip de interfaţă primară (fixă sau debranşabilă);
- adaptare uşoară la o gamă largă de tensiuni auxiliare de comandă;
- integrare uşoară în SCADA;
- consum scăzut de energie electrică;
- compacitate şi masă redusă;
- funcţionare în diapazonul de la – 40 grade Celsius şi până la + 40 grade Celsius.
 
Astfel, aceste exemple argumentate servesc drept o dovadă elocventă a eforturilor Î.C.S. “Red Union Fenosa” S.A. îndreptate spre îmbunătăţirea continuă a serviciilor oferite clienţilor săi. Iar prin înlocuirea echipamentelor vechi cu alte noi, mult mai performante, se obţine o eficienţă economică a investiţiilor efectuate de companie deoarece acestea au costuri reduse la întreţinere şi o durată mare de funcţionare.


Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A.
Departamentul Relaţii Externe şi Comunicare
 
22.12.2017